Nickerie.Net, dinsdag 30 december 2008


LVV-minister sluit Remus-project officieel af in Nickerie
Geplaatst: 30/12/2008

Nickerie -  In het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum te Europolder Nickerie heeft gisteren de officiŽle afsluiting plaatsgevonden van het Remus-project. Het project dat op 11 november 2006 van start ging, had als algemeen doel te komen tot het vergroten van de efficiŽntie en duurzaamheid van de rijstindustrie, door verhoging van de productie en de kwaliteit, alsmede het verlagen van de productiekosten. Dr. R. Mohan, voorzitter van de Technische Adviescommissie die ook een enorme bijdrage aan het project heeft gegeven, gaf in zijn presentatie aan dat grotendeels het project is gehaald. Van het begrote bedrag (1,660.881 euro) is er uiteindelijk 1.580.271 besteed, wat volgens Mohan neerkomt op een realisatie van 95.1%. Als een van de resultaten is meegegeven dat men is gekomen tot de productie van 6 hectare elitezaad en 60 hectare originele zaad door Adron en 900 hectare eerste nabouwzaad door zaaizaadboeren per seizoen.

Voorts is door de directeur van Adron, Kardie Kartosoewito, ook medegedeeld dat zaaizaadboeren, die al geruime tijd actief zijn, verder door het onderzoekscentrum begeleid zullen worden. Kartosoewito zei verder dat er intussen ook een vereniging van zaaizaadboeren in Nickerie is opgericht. De Adron-directeur zegt graag te zien dat de productie van zaaizaad de komende tijden opgevoerd wordt naar circa 1100 hectare. Momenteel ligt de productie op 920 hectare.

Het Remus-project maakt deel uit van Cariforum en de EU heeft ook een grote bijdrage geleverd aan dit regionaal project. EU-vertegenwoordiger Richard van der Horst zegt een goed blik terug te werpen aan het project, waar de actoren die het project hebben gedraaid goed teamwerk hebben geleverd. De zaaizaadboeren moeten verder nog werken aan het opstellen van protocollen voor de zaaizaadproductie in Nickerie.

Zaaizaadboer Chanderbhan Dwarka, die actief is in de westelijke polders, zegt heel blij te zijn dat er nu kwalitatief goed zaaizaad op de markt wordt gebracht, wat in geen jaren meer het geval was. Ook hij ziet graag dat de productie verhoogd wordt. Minister Kermechand Raghoebarsing legde uit dat de start van dit project niet over een leien dakje is gegaan. Het heeft volgens de bewindsman enorm veel inspanning en inzet gekost van alle actoren om deze resultaten te halen. Het project heeft een uitvoeringsduur van 22 maanden en is verlengd met nog eens drie maanden. Minister Raghoebarsing zei ook dat dit een van de vele resultaten is binnen de landbouwsector en dat vanuit zijn ministerie steeds gereageerd wordt op impulsen die vanuit het veld binnenstromen.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

30 -12 -2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics