Nickerie.Net, vrijdag 02 januari 2009


Statistieken 2008: Minder criminaliteit in Nickerie
Geplaatst: 02/01/2009

Nickerie -  Gewestelijk politiecommandant (GPK) August Sabajo blikt tevreden terug op het politiejaar 2008. In het afgelopen jaar heeft de politie 2.562 criminele gevallen geregistreerd. Dit is volgens de GPK minder dan in 2007 het geval was. In 2007 bedroeg het aantal gevallen 2.732. Verder hebben zijn in 2008, 375 strafdossiers opgemaakt. Dit was in 2007, 350. Van de 250 gevallen van geweldsdelicten in 2008, waren 53 van de gevallen zware mishandelingen, 28 pogingen tot zware mishandeling, 23 gevallen van openlijk geweld, 28 gevallen tot doodslag/moord en een geval van levensberoving, zegt GPK Sabajo.

De politie van het gewest Nickerie heeft verder kunnen uitmaken dat er ook een drastische toename is geweest van overtreding van de Wet op verdovende middelen. In 2008 hebben zij hiervoor 46 gevallen geregistreerd, terwijl dit in 2007 maar 25 bedroeg.

Ook heeft de politie in 2008 veel meer personen moeten opsluiten. Het aantal bedraagt 434 personen. In 2007 was dit aantal 268. Voorts heeft de kassa van de politie in Nickerie goed gerinkeld, want aan transactieboeten hebben zij SRD 220.128 kunnen innen. Voor wat betreft het aantal zelfdodingen in Nickerie, is aangeven dat het evenals in 2007 in 2008 staat op 13. Verder heeft de politie in totaal 1.130 bekeuringen gedaan. Hiervan zijn er 4 motorfietsen, 421 bromfietsen, 84 rijwielen en 621 motorrijtuigen. De politie van Nickerie heeft in totaal 761 meldingen van aanrijdingen gehad, 8 met dodelijke afloop. Al de verkeersdoden zijn van het mannelijke geslacht. Ondanks dit alles zegt Sabajo tevreden te zijn over 2008, daar zij o.a. de criminaliteit nogal hebben kunnen terugdringen.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

02 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics