Nickerie.Net, vrijdag 02 januari 2009


President Venetiaan: ‘Voorzichtigheid toekomstverwachtingen geboden’

02/01/2009

Paramaribo - Voorzichtigheid is geboden bij het uitspreken van aspiraties, plannen en verwachtingen vooral tegen de achtergrond een economische crisis die om zich heen grijpt. Die waarschuwing deed president Ronald Venetiaan in zijn nieuwjaarsrede. "Geen enkele analist kan ons verzekeren 'hoe lang, hoe diep en hoe ver de financiële crisis zal heersen en om zich heen zal grijpen", zei Venetiaan. Ook voor Suriname bestaan derhalve redenen tot behoedzaamheid bij het kiezen van de stappen naar de toekomst. De bevolking heeft volgens hem echter ook niet de ruimte om stil te blijven staan.

De tijd staat niet stil en de samenleving zal zich haar idealen niet uit handen mogen laten slaan. De bevolking werd opgeroepen de schouders onder het werk te zetten op weg naar succes voor land en volk. In zijn toespraak blikte het staatshoofd terug op de vele problemen waarmee de wereldbevolking in 2008 is geconfronteerd, zoals natuurrampen, milieudegradatie en door mensen veroozaakte calamiteiten zoals oorlogen en terreurdaden. Maar ook positieve zaken zoals uitzonderlijke sportprestaties werden genoemd, alsook de verkiezing van Barack Obama als president van de Verenigde Staten van Amerika.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics