Nickerie.Net, vrijdag 02 januari 2009


Wolf adopteert voorstel aanpassing leerplicht

Lorenzo Irion, 02/01/2009

Paramaribo - Onderwijsminister Edwin Wolf staat achter het voorstel om de leerplicht aan te passen. Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) nam recent een motie hierover aan die aan de bewindsman is verstuurd. Ondermeer wordt gepleit voor naamsverandering van leer- naar schoolplicht en aanpassing van de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar naar 4 tot en met 16 jaar.

Wolf erkent wel dat schoolplicht meer verantwoordelijkheden met zich brengt. “Als je kinderen verplicht stelt de school te bezoeken voor onderwijs, dan leg je jezelf wel de plicht op om scholen te bouwen”. De bewindsman geeft aan dat zijn ministerie gaat voor het begrip 11-jarige basisonderwijs, maar dat de consultant, belast met de doorlichting, voorstelt het begrip funderend onderwijs zoals dat bekend is op Curaçao, te hanteren.

 Volgens NJP-voorzitter Dhiradj Soekhai worden kinderen daardoor verplicht gesteld om in schoolverband bijeen te komen om onderwijs te volgen, terwijl met verruiming van de leeftijdsgrens wordt voorkomen dat jongeren zonder minimale opgedane kennis, blootgesteld worden aan de gevaren op de arbeidsmarkt. “Laat ze zolang mogelijk onderwijs genieten dat ze goed kunnen gebruiken in de maatschappij, wanneer ze niet meer verplicht zijn de school te bezoeken”, motiveert Soekhai de motie. Aan het eind van de rit, zullen de belanghebbenden het besluit nemen welk begrip het doel het beste weergeeft. Er moet wetgeving komen op het basisonderwijs. Tot nog toe ontbreken een aantal wettelijke maatregelen, wat het beleid op deze onderwijsvorm bemoeilijkt. De huidige leerplicht is dringend aan verandering toe, maar is afhankelijk van nieuwe wetgeving voor het basisonderwijs.

Ruim een week terug vond er een seminar plaats, waarbij belanghebbenden de koppen bijeen staken om te komen tot eenduidig besluit. Het advocatenkantoor van Humphrey Schurman is aangetrokken om als consultant deze zaak voor te bereiden en uit te voeren. Er komt nog een laatste ronde met belanghebbenden. De consultant heeft drie maanden om het werk af te ronden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics