Nickerie.Net, maandag 05 januari 2009


Wateroverlast jaagt landbouwers Nickerie in kosten

Yolanda Ho Asjoe, 03/01/2009

NIEUW-NICKERIE - Als gevolg van het ingevallen regenseizoen zitten landbouwers in Nickerie met de handen in het haar. Boeren van zowel de oostelijke als de westelijke polders zeggen dat zij grote schade lijden door wateroverlast. Het water kan vanwege de verstopte loosleidingen niet effectief worden afgevoerd. De opschoningen de afgelopen periode zijn volgens hen niet doeltreffend geweest. Boeren in de oostelijke polders hebben de handen uit de mouwen gestoken en eigen initiatieven aangewend om grote problemen, daar waar die zich voordeden, op te lossen. Van veel boeren staan grote delen van het ingezaaide areaal onder water en als gevolg hiervan kunnen zij de padie niet afoogsten. Enkele boeren zeggen leningen bij de bank te hebben en vragen zich in gemoede af hoe zij die moeten aflossen, als er geen inkomsten zijn.

Het water in de rijstarealen kan door de verstopte loosleidingen niet op een effectieve manier worden afgevoerd.-Foto Yolanda Ho a Sjoe .

Amriet Hira, voorzitter van het Waterschap van de Van Drimmelenpolders, zegt dat twaalf hectare van zijn areaal verloren is gegaan. Hij quantificeert dit verlies op ongeveer SRD 10.000. Een plaatselijke opname door Hira heeft uitgewezen dat de oude sluis van Post Rotterdam niet goed functioneert en dit kunstwerk in de regentijd niet is berekend op het afvoeren van een grote hoeveelheid water. De rijstboer zegt in gesprek met dWT vaker aan de bel te hebben getrokken, maar dat “niemand” naar de boeren luistert. De fricties met de overheid over het besturen van het waterschap zijn er de oorzaak van dat delen van het bestuur hebben bedankt. Hira overweegt ook hetzelfde te doen. “Alleen kan ik het werk niet aan en ik kan nergens terecht, want er is niemand die een open oor voor ons heeft”, zegt de ondernemer.

Voorzitter van het Waterschap Hampton Courtpolder, Krisnadath Chatta, geeft toe dat er een achterstand is in het uitdiepen en opschonen van de kanalen. Volgens hem moeten alle irrigatie- en loosleidingen worden aangepakt. Slechts een deel van de leidingen, met name serie E en F in de Hampton Courtpolder, is aangepakt. Dat deel is volgens Chatta niet urgent en kan nog even wachten. Dat deel van de kanalen dat erg belangrijk is zou in december worden opgehaald, echter is dat, volgens Chatta nog niet gebeurd. Enkele boeren wijzen de beschuldigende vinger naar de ressortraadsleden, die volgens hen verkeerde adviezen hebben gegeven aan de overheid. Ressortraadslid Noerendredew Bholanath zegt desgevraagd dat Serie E en F 20 jaar geleden met de schop zijn uitgegraven. Volgens hem zijn delen van de Hampton Courtpolder, Serie B, C en Krappahoek altijd onder water. Bovendien is volgens Bholanath in hun ressortplan 2007/2008 dit probleem aangeven en is gevraagd om serie E en F compleet te verhogen, wat ook is goedgekeurd. Het ressortraadslid zegt verder dat slechts een deel, ongeveer een kilometer is verhoogd, terwijl drie kilometer nog moet worden aangepakt. Hij meent dat vele landbouwers debet zijn aan de verstoppingen en hoopt dat de mensen hun mentaliteit nu zullen veranderen door hun lozingen regelmatig te onderhouden en niet steeds te wachten op de overheid.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

05 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics