Nickerie.Net, vrijdag 09 januari 2009


RGB-minister, Jong Tjien Fa: ‘Glis-project niet in ijskast gestopt’

Geplaatst: 08/01/2009

Paramaribo -  ‘Het project Grondregistratie- en Landinformatiesystemen (Glis) is niet in de ijskast gestopt. Vorig jaar is het door de president van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, opnieuw aangeboden aan het parlement na een complete ‘renovatie’ te hebben ondergaan. ‘Samen met de president en rechtsgeleerden hebben wij nader bekeken hoe het Glis-project toch nog gepresenteerd kan worden aan het parlement, zodat het op de agenda kan verschijnen. Wij hebben alle politiek gevoelige zaken eruit gehaald en het puur als een technisch wetsvoorstel samengesteld.’ Deze uiteenzetting gaf de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Micheal Jong Tjien Fa, gisteren aan journalisten kort voor aanvang van de ministerraadsvergadering.

De bewindsman zegt verder dat hij zijn deskundigen inmiddels de opdracht heeft gegeven, dat indien het nieuwe wetsvoorstel vanwege verschillen redenen niet op de agenda geplaatst kan worden, zij toch door zullen gaan. ‘Wij hebben de verantwoordelijkheid over de 5-6 miljoen euro die al geïnvesteerd is in een beter grondbeheer, waarbij nog ongeveer 5 miljoen euro over is.’ Mocht naar zeggen van Jong Tjien Fa het project om welke redenen dan ook niet doorgaan, zijn ministerie heeft genoeg middelen gereserveerd om, zoals de minister het verwoordt, buiten het parlement om een andere rechtspersoon in het leven te roepen die dit apparaat zou moeten beheren. Tegen eind dit jaar moet het dan volgens de minister zover zijn dat alles in kannen en kruiken is.

Ter verbetering van de situatie rond planning en beheer van grond, alsmede de vergroting van de rechtszekerheid van de burger over zakelijke rechten, is volgens de bewindsman het project voor Glis in uitvoering. Het accent wordt gelegd op technische investeringen in het genereren van data aangaande landinformatie en beheer, onderzoek en het vervaardigen van het benodigde kaartmateriaal. De Dienst der Hypotheken, het Kadaster, de Dienst Geodesie en het Centraal Bureau Luchtkartering zullen samengevoegd worden in het Management Instituut Grondregistratie en Landinformatiesysteem (MI-Glis).

De taken en verantwoordelijkheden van dit instituut en van de beëdigde landmeters, de inrichting en werkwijze inzake de openbare registers, de percelenadministratie, het geometrisch bestand en de registratie van schepen en luchtvaartuigen, alsmede de overige taken zullen van een wettelijke grondslag worden voorzien om zo te komen tot een modern grondregistratie- en landinformatiesysteem. Daarnaast zullen de Dienst Grondinspectie, de Dienst der Domeinen en het Taxatie-instituut samengevoegd worden in het Domeinbedrijf.


Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

09 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics