Nickerie.Net, zondag 11 januari 2009


Lokaal geproduceerde pannen levensgevaarlijk

Lia Tjong Akiet, 10/01/2009

Paramaribo - Levensgevaarlijke potten en pannen. Daar stuitte het Nationaal Instituut voor Milieu-Onderzoek in Suriname (Nimos) eerder deze week op, toen een klacht over stof- en rookoverlast te Livorno werd onderzocht. Nimos-functionarissen schrokken zich rot toen ze ontdekten dat een kleine ondernemer het kookgerei vervaardigde uit het gesmolten metaal van oude auto-karkassen en motoren, oude gasflessen en lood uit auto-accu’s. Met assistentie van de politie-buurtmanager en de districtscommissaris werd de productie onmiddellijk stopgezet. Nu komt ook onderzoek naar andere producenten van soortgelijke potten en pannen.

Ter plekke aangekomen werden de Nimos-medewerkers geconfronteerd met een zeer onhygiënisch bedrijf waar aluminiumpotten en pannen worden vervaardigd. “Het geschiedde op zeer milieu-onvriendelijke en onhygiënische manier”, zegt Nimos-inspecteur Chiquita Margaret-Resomardono aan de Ware Tijd. Er werd gewerkt met producten die niet op de juiste manier zijn vervaardigd. “Bijvoorbeeld, bij het koken kunnen giftige stoffen vrijkomen als de pan is vervaardigd uit een automotor waarop nog een laag olie zat,” zegt Margaret-Resomardono. Volgens een buurtbewoner was de geur niet uit te staan. Ook het geluid van een schuurmachine die door de pottenvervaardiger werd gebruikt, zorgde voor geluidsoverlast. Intussen is de complete werkplaats in opdracht van buurtmanager Radjeskumar Goeptar, afgebroken. Het kookgerei dat ter plekke was aangetroffen is in beslag genomen en vernietigd. “De klachten hadden ons al eerder bereikt. Hij (de ondernemer) had toen beloofd geen activiteiten meer te ontplooien, maar omdat de man onbetrouwbaar overkwam, heb ik alles met toestemming van betrokkenen, afgebroken. Alles is dus voor eens en voor altijd stopgezet”, stelt buurtmanager Goeptar. Ondertussen zijn de lokaal geproduceerde pannen (wok) al jaren een normaal verschijnsel in vrijwel elk huishouden of restaurant. In elke keuken staan één of meerdere van deze pannen, in diverse afmetingen. Of ze ook van een gevaarlijke productielijn afkomstig zijn, zou nader onderzoek moeten uitwijzen.

Voedseltechnoloog Ricky Stutgard, wijst er nadrukkelijk op dat lood de schadelijkste vorm van metaalvergiftiging kan veroorzaken, wat zeer ernstige gezondheidsproblemen met zich mee kan brengen. Het intellectueel niveau van getroffenen gaat achteruit en ze kunnen ook geestelijk gehandicapte kinderen krijgen. Dit is daarom ook één van de redenen waarom in verf en benzine geen lood meer mag voorkomen. Nu is het ook verboden om kranen van lood te maken, omdat wanneer een kraan ouder wordt, er deeltjes kunnen losraken, vervolgens in het drinkwater terechtkomen, met alle gevolgen van dien. “Tegenwoordig is zelfs aluminium niet meer toegestaan in de voedingindustrie, want je kan ook aluminiumvergiftiging oplopen, wat leidt tot geestelijke aantasting. Daarom zijn de stoffen die hij (de pottenproducent) gebruikt om kookgerei te maken, niet geschikt voor de keuken. Net zoals vuilniszakken bestemd zijn voor vuil en niet voor etenswaren”, weet de deskundige.

Met de actie van het Nimos is volgens Stutgard voorkomen dat er in Suriname nog meer geestelijke gehandicapte kinderen geboren worden. Hij hoopt dat met het nieuwe laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, lokaal vervaardigde en hier gebruikte producten ook zullen worden geanalyseerd. Dit, omdat de producten die worden geëxporteerd wel worden geanalyseerd, en die voor eigen consumptie niet. “Ze maken zich altijd druk dat we de mensen in het buitenland kunnen vergiftigen, maar niet dat ze zichzelf gaan vergiftigen”.

Het Nimos is nu bezig onderzoek te doen naar alle aluminiumverwerkers. Nagegaan wordt waar ze hun materiaal vandaan halen en welk proces ze toepassen bij de productie. “Het is niet onze bedoeling om kleinschalige bedrijven brodeloos te maken, maar het is wel de bedoeling dat wij de gemeenschap de garantie willen geven dat wat ze kopen op de juiste manier is vervaardigd,” verduidelijkt Margaret-Resomardono. De gemeenschap roept ze op voorlopig geen gebruik te maken van de lokaal vervaardigde aluminiumpotten en –pannen. Het onderzoeksresultaat zou moeten worden afgewacht.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

11 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics