Nickerie.Net, maandag 12 januari 2009


Nickeriaanse groenteboeren blijven schade lijden door wateroverlast
Geplaatst: 12/01/2009

Nickerie -  Groenteproducenten in het district Nickerie zitten al sedert de Kerstdagen met de handen in het haar. Aanhoudende regens die Nickerie niet bespaard zijn gebleven, hebben ervoor gezorgd dat groenteboeren in de Westelijke en de Oostelijke Polders enorme wateroverlast hebben.

Groenten, veelal ingekocht van leveranciers uit andere delen van het land

Volgens Widjaikoemar Badal, die ook boer is te Waldeck, is dit veel te erg. Hij heeft drie jaren terug het werk van zijn ouders overgenomen en zegt met het planten van groenten deels zijn kost te verdienen. Badal deelde DBS mede dat hij een oppervlakte van bijkans 2000 vierkante meters beplant had met o.a. peper, boulanger, oker en sopropo. Hij vraagt zich af hoe hij nu uit de kosten zal komen, nu alles onder water is gelopen en een deel van zijn dagelijkse verdiensten is weggevallen.

Badal zegt het erg te vinden dat de bestuursdienst niet eens de groenteboeren bezoekt om hun wensen en grieven te horen. Wat zij wel hebben gedaan, is dat zij op bepaalde locaties maatregelen hebben genomen om de lozingen te ontdoen van verstoppingen. ‘Als groenteboeren hebben wij geen uitweg dan vanuit overheidszijde een tegemoetkoming ontvangen om weer te starten.’ Badal zegt dat Guyanese groenteboeren wel bij calamiteiten hulp krijgen van de overheid, maar dat dit in ons land nog zoek is.

Carla Premchand, die groente produceert en deze zelf op de markt aan de man brengt, zegt erg boos en wanhopig te zijn na wat hun is overkomen. Aan de Larecoweg, waar zij op een oppervlakte van bijkans vijf hectare al jaren groente verbouwt, zegt Premchand dat alles vernietigd is door wateroverlast. Zij beschikt wel over goede afwatering op haar perceel. Het vermoeden bestaat dat de dienstdoende sluiswachter verstek heeft laten gaan, waardoor het verlies nu niet te overzien is voor deze familie. Op het veld had ze onder andere pompoen, kouseband, oker, peper en andere bladgroenten. De schade van de familie Premchand wordt geschat op bijkans 10.000 Surinaamse dollars. ‘Life must go on’, zegt mevrouw Premchand. “We zien wel hoe we eruit komen.” Ook collega's in hetzelfde gebied hebben waterschade geleden. De wateroverlast heeft gemaakt dat bladgroente duur blijft op de markt te Nickerie.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

12 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics