Nickerie.Net, dinsdag 13 januari 2009


Sharmila Mangal-Mansaram: ‘Frank King moet geen redi musu spelen’

Geplaatst: 13/01/2009

Paramaribo -  De Nederlander King moet de rol van de redi musu niet spelen. Of is hij een redi musu? Dit zegt de NF/VHP-parlementariër Sharmila Mangal – Mansaram aan Dagblad Suriname naar aanleiding van de aantijgingen gedaan door de Nederlandse jurist Frank King aan het adres van Justitieminister Chandrikapersad Santhokhi. Hij beschuldigde Santokhi onder andere ervan om een etnische zuivering uit te voeren op het ministerie van Justitie en Politie. Volgens King zou bij de etnische zuivering alle belangrijke posities op het ministerie ingevuld moeten worden door Hindoestanen.
 

Sharmila Mangal – Mansaram

Frank King

Mangal vraagt zich af of King niet weet dat minister Santokhi uit een partij komt waar tolerantie, samenwerking en saamhorigheid niet alleen in woord, maar meer nog in daden worden omgezet. ‘Ik verwijs daarbij naar het verkiesbaar stellen van de heer Pengel in Saramacca in een tijd waar de politiek nog zwaar etnisch gestoeld was. En waarmee de VHP zeer grote risico's nam. Ik verwijs naar de aanname van de Grondwet in 1975, waardoor de onafhankelijkheid een legitieme basis kreeg en een vredige overgang van kolonie naar onafhankelijke republiek een feit kon zijn.’

Volgens Mangal heeft het Surinaamse volk dit alles op zijn juiste waarde ingeschat en is met name mr. Lachmon met zijn VHP bijzonder erkentelijk voor wat wij als samenleving hebben bereikt. ‘De heer King predikt haat en beschuldigt rasechte Surinamers van etnische zuivering. Hij moet voorzichtig zijn dat hij niet tot persona non grata verklaard wordt.’

‘Dat het een grote leugen is, staat nu al vast, maar het is een belediging naar alle Surinamers die dwars door etnische en religieuze linies samen met elkaar vredig leven en werken. King lijkt gefrustreerd te zijn door de ‘Wilders en Verdonk druk’ die op etnische minderheden gelegd wordt. Hij wordt opgeroepen zijn racisme onder controle te houden en geen haat te prediken naar onze stabiele Surinaamse natie toe. Het is mijn plicht als volksvertegenwoordiger om het Openbaar Ministerie te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de verrichtingen van de heer King. Verrichtingen die getypeerd kunnen worden als het aanzetten tot rassenhaat. En dat de heer King strafrechtelijk vervolgd wordt voor het opzettelijk aanwakkeren van etnische spanningen.Wij hebben onze Grondwet maar meer nog de internationale verdragen waar wij partij bij zijn en ons gecommitteerd aan het bevorderen van een wereldorde die gevrijwaard is van rassenhaat,- spanning of –discriminatie’, aldus Mangal-Mansaram.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

13 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics