Nickerie.Net, zaterdag 17 januari 2009


Marktstandhouders Nickerie moeten zich herregistreren
Geplaatst: 16/01/2009

Nickerie - Vanaf 26 tot en met 31 januari 2009 zal er een herregistratie van de marktstandhouders op de Openbare Markt van Nickerie plaatsvinden. Districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar doet een beroep op alle standhouders om de instructies nauwkeurig op te volgen van de leiding en zich te onderwerpen aan deze registratie. Hun medewerking is van belang zodat zaken ordelijk verlopen in hun belang. Wanneer men verhinderd wordt voor de registratie, moet dit tijdig aan de marktleiding worden doorgegeven, zegt Shankar. Wanneer men zich niet laat registreren en ook niet meldt bij de leiding, zullen de consequenties niet te overzien zijn. Deze groep zal worden aangestipt als niet meer behoeftig te zijn. Markstandhouders die over de schreef gaan, zullen ook zonder aanzien des persoon verwijderd worden van de markt. Hiermee wordt o.a. bedoeld dat standhouders die misschien hun stand aan derden hebben verhandeld.

Het doel van de registratie is informatie te verkrijgen om zodoende het beleid te kunnen wijzigen/aanpassen en verder te laten ontwikkelen in het belang van een goede markt en marktwezen in het district, liet Shankar doorschemeren.

Marktbeheerder Dawoed Khodabaks zegt dat zij schoon schip willen maken, waardoor de mensen die een nieuwe aanvraag ingediend hebben, geaccommodeerd kunnen worden. Volgens de marktbeheerder zijn er heel wat mensen die een aanvraag hebben ingediend om in aanmerking te komen voor een stand op de centrale markt.

Shankar haalde aan dat de markt in het DLGP 2 programma drastische veranderingen zal ondergaan en ingericht zal worden volgens nieuwe aan deze tijd geldende standaarden.

Over de visafdeling die vaak aan de orde is geweest, zegt Khodabaks dat deze afdeling nog altijd hun zorgkindje is. Het komt volgens hem frequent voor dat de verkopers de regels proberen te omzeilen. Hij gaf aan dat deze afdeling ook anders ingericht zal worden en er zeker gepaste maatregelen zullen komen.

Dc Shankar zegt dat de gemeenschap midden 2010 een grote metamorfose zal merken aan de markt. Het plan is reeds goedgekeurd door de regering waarbij de markt een nieuw facelift zal krijgen, gaf de burgervader verzekerd aan. Over het exact gealloceerde geldsbedrag welke aangewend zal worden voor de markt, kon de dc nog niets uit de doeken doen. De centrale markt van Nickerie bestaat uit meer dan zeshonderd marktstands.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Dagblad Suriname

16 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics