Nickerie.Net, maandag 19 januari 2009


NPS-VHP samenwerking bekrachtigd

Fenny Zandgrond, 19/01/2009

Paramaribo - NPS-voorzitter en president Ronald Venetiaan heeft de VHP gisteren tijdens de viering van haar 60-jarig bestaan in partijcentrum De Olifant “een voortgezet bondgenootschap” als geschenk aangeboden. Het verder samengaan van deze historische politieke partijen is volgens de politicus een noodzakelijke garantie voor een gezonde toekomst van Suriname met als voornaamste voorwaarde democratie, rechtsstaat en financieel-monetaire stabiliteit.

Ambassadeur van Suriname in Nederland Urmila Joella-Sewnandan, minister Kermechend Ragoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij en VHP-ondervoorzitter Radjkoemar Randjietsingh in een teté a teté, gisteren in het VHP-parrtijcentrum aan de Jagernath Lachmonstraat. De VHP vierde gisteren onder grote publieke belangstelling haar 60-jarig bestaan.-

“We hebben een taak te vervullen, we hebben geen tijd om te rusten, we moeten het werk voortzetten”, wierp Venetiaan de frontcombinatie als redder van land en volk op. “Geen exclusief geschenk”, beaamde Venetiaan desgevraagd. Ook de overige partners is aangeboden het bondgenootschap voort te zetten. Wel is de relatie met de VHP decennia oud en hecht. Het staatshoofd vergeleek de VHP met een oude boom met sterke wortels, waarvan de takken zijn gesnoeid. De boom herstelde, terwijl de takken verrotten.

Het geschenk van Venetiaan werd terstond geaccepteerd door VHP-voorzitter Ram Sardjoe die aangaf dat de formele relatie met de NPS dateert van 1955. Van 1958 tot 1967 regeerden de partijen samen tot in 1975, met het besluit over de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname, zij lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Gekozen werd voor het groter belang, ook toen de grondwet aan het parlement werd voorgelegd. De bekroning van het huwelijk kwam op 2 augustus met de formatie van het Front, waar ook KTPI een plaats vond. Met de omarming van SPA kwam de naamsverandering Nieuw Front.

“Dit betekent voortzetting van gezamenlijke krachten van gelijk gezinden, gelijk gerichten”. Het doel van het bondgenootschap is naar mening van Sardjoe het land transformeren tot een paradijs waar het goed toeven is. De samenwerking met NPS is een die gestoeld is op vertrouwen en respect. “Wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen, wie respect en liefde geeft, krijgt hetzelfde terug”. Sardjoe riep zijn partijgenoten op in harmonie te leven met andersdenkenden, groepen met een ander leefpatroon, godsdienst en cultuur.

“In elk huwelijk heb je meningsverschillen”, trachtte SP- voorzitter Siegfried Gilds de strubbelingen binnen de coalitiepartijen te vergoelijken. Uitpraten in belang van de samenleving is het devies en gewaakt moet worden voor terugval. Winston Jessurun waarschuwde voor verbreking van de eenheid binnen NF. De gevolgen hiervan zijn ervaren in 1996 toen vier VHP’ers overliepen naar de partijrivaal NDP. Ongelijke inkomensverdeling, armoede en andere sociale misstanden noemde de DA'91-voorzitter kleine uitwassingen van het toen gevoerde beleid.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /de Ware Tijd

19 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics