Nickerie.Net, donderdag 22 januari 2009


Nickerianen beklagen zich bij Ferreira

Asha Chaturi, 22/01/2009

NIEUW-NICKERIE - Het afgelopen weekend heeft parlementariėr Carmelita Ferreira (NF/NPS) een buurtbijeenkomst gehouden in het zwembadgebied te van Pettenpolder. Daar liet de politica zich informeren over de problemen in het gebied. Buurtmanager Wikram Bhawan wees toen vooral op het verhogen van de leefbaarheid in de omgeving. Hiervoor zullen heel wat zaken veranderd moeten worden. Vooral een gezondheidscentrum en een goed bemande politiepost zijn noodzakelijk in de buurt waar ongeveer vierhonderd mensen woonachtig zijn.

Aan de parlementariėr is gevraagd om mogelijkheden te bekijken om ook een kinderspeelplaats te laten aanleggen. Door het ontbreken van een speelplaats komen kinderen vaak op straat wat voor hun gevaarlijk is als ook voor het verkeer. Een groot probleem in dit gebied is ook de vuilophaal en de kwestie van grondpapieren.

Er zijn beboste percelen, die een schuilplaats zijn voor dieven en ongedierte. Ook over de infrastructuur hadden de buurtbewoners geen goed woord. In de regentijd moeten zij door de modder ploeteren en blijven voertuigen vastzitten. De mensen gaven aan dat zij op zo een manier geļsoleerd raken van andere gebieden. Verder ontbreekt het aan straatnamen en zijn wegen niet verlicht. Ferreira, die alles aanhoorde, vroeg de buurbewoners zich te bundelen om zaken aan te pakken. Zij vroeg de gemeenschap om frequent contact te hebben met de ressortraadsleden om hun problemen aan te geven. Ze zegt er werk van te maken om de straten te benoemen. De buurbewoners kregen een speciale opdracht hiervoor.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /de Ware Tijd

22 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics