Nickerie.Net, zaterdag 24 januari 2009


DOE krijgt nieuwe leider ‘Geen samenwerking met ‘Mammonblok’ en Nieuw Front’

23/01/2009, Lia Tjong Akiet en Ivan Cairo

Paramaribo - De partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) gaat voor de verkiezingen van 2010 niet samenwerken met Megacombinatie en Nieuw Front. Na de verkiezingen is dit niet uitgesloten. Dit zei DOE-voorzitter Marten Schalkwijk gisteren tijdens een persconferentie in Theater Unique. Ook krijgt de partij een nieuwe leider. Wanneer in mei bestuursverkiezingen worden gehouden, wordt Carl Breeveld mogelijk de nieuwe voorzitter. Tot nu toe is hij de enige kandidaat.

Carl Breeveld beantwoordt vragen van mediawerkers, gisteren tijdens een persconferentie van de politieke partij DOE in theater Unique aan de Fred derbystraat. Hij wordt gadegeslagendoor DOE voorzitter Maarten Schalkwijk. Breeveld is voorlopig de enige persoon die kandidaat stelt als de nieuwe voorzitter van deze partij, bij de bestuursverkiezing van dit jaar.-dWT foto/ Roy Ritfeld .

Volgens Schalkwijk vertegenwoordigt het NF de oudste politieke traditie namelijk de etnische politiek en is de NDP een multi-etnische partij met een sterke militaire traditie. Het allegaartje aan politieke partijen dat zich met de NDP heeft verenigd, typeert hij als ‘Mammonblok’ (Red. Nickerie.Net: Bijbelse vertaling voor Geldduivel), een bundeling die gedomineerd wordt door groepsbelangen van een paar kapitaalkrachtige personen, die weer in de staatskas willen graaien. “Daarom verwerpen we de pogingen van zowel het etnische blok die het land verdelen in hokjes als die van het Mammonblok die belangengroepen centraal stellen. Het moet werkelijk om het algemeen belang gaan.”

De enige kandidaat voor het voorzitterschap van DOE, Carl Breeveld, zegt dat er moet worden gewerkt aan verandering van het leiderschap in Suriname. “Ik heb gekozen voor DOE, omdat deze partij zich profileert als vernieuwing.” Het moraal in de Surinaamse politiek ontbreekt alsook dienstbaar leiderschap. “Dienstbaar -, inspirerend -, voorbeeldig - en moreel leiderschap, zo alleen kunnen we het volk inspireren.” Een transitie in het denken van de kiezer is ook noodzakelijk, waarbij ook de individuele burgerzin naar boven moet komen. Ook zal enorm veel geïnvesteerd moeten worden in het menselijk potentieel van het land. Onderwijs moet op een andere leest worden geschoeid en er zal eindelijk inhoud gegeven moeten worden aan ‘volksontwikkeling’ in het beleid van de regering.

Alles is nog niet verloren, weet de kersverse politicus, ofschoon de klaagcultuur bij velen moet veranderen in een positieve instelling. “Er is hoop voor Suriname. Er is werk aan de winkel. Ik heb net mijn nek uitgestoken. Het is van belang dat wij samen onze nek gaan uitsteken,” aldus Breeveld. Hij voegt eraan toe dat het veranderingsproces in Suriname geen korte termijn zaak zal worden. Maar er moet ergens een begin worden gemaakt. Vandaar dat hij zich in de politiek stort. “We hebben geen overnight verandering op het oog, dat is niet realistisch. Je moet duidelijk er voor gaan om inderdaad te beginnen en aanzetten te geven tot verandering.”.-.

Red. Nickerie.net over 'Mammon':

Mammon is een christelijk symbool voor "het beheerst worden door geld". De Mammon is een afgod, bekend uit de Bijbel. Het woord mammon is Syrisch voor geld of rijkdom, waarbij vaak gold dat die rijkdom als een god vereerd werd. Het woord mammon komt vier keer in de Bijbel voor. In de Willibrordvertaling is het vertaald als geldduivel. Evangelie naar Matteüs 6:24: "Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon." (bron: Wiki)

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /de Ware Tijd

23 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics