Nickerie.Net, woensdag 28 januari 2009


Animo Hindi lessen blijft alsmaar groeien
Geplaatst: 28/01/2009

Paramaribo -  De Hindi Parishad, het instituut voor Hindi in Suriname, heeft afgelopen zondag op het SPI-complex de lagere elementaire Hindi examens afgenomen onder ongeveer 600 leerlingen over heel Suriname. Ongeveer 277 kandidaten hebben examen afgelegd in Prathama (dl.1), 191 in Madhamá (dl.2) en 103 in Uttamá (dl.3). In Nickerie hebben ongeveer 42 kandidaten deelgenomen aan de examens die simultaan werden afgenomen met Paramaribo. Dhiradj Kandhai, lid van de examencommissie, zegt gemerkt te hebben dat in vergelijking met de afgelopen jaren het animo voor Hindi lessen alsmaar blijft toenemen.
De uitslagen van deze examens zullen ergens in de derde week van februari bekendgemaakt worden. Het streven is om het voor het Phagwafeest al bekendgemaakt te hebben. Volgens Kandhai worden de examens slechts een keer per jaar en dan wel in de laatste week van januari gehouden. Er is geen inhaal mogelijk. “Jij bent er of je bent er niet.” Desalniettemin erkent hij dat deze situatie nader bekeken moet worden, waardoor het in de toekomst kan veranderen. Maar zover hij zich kan herinneren, is er nooit eerder sprake geweest van een inhaal.

In de Paasvakantie worden er weer examens afgenomen voor de vergevorderde studenten, te weten de Praveshiká (dl. 4), de Parichay (dl.5) en de Kogid (dl.6). Deze examens zijn erkend door het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Thans is er bij deel 5 ook een mondeling examen gekoppeld en bij deel 7 moeten de kandidaten een werkstuk maken in het Hindi. Het hoogste en tevens laatste deel is de Bhasaratna, welke gelijk gesteld is aan een BA titel. In Suriname hebben enkele mensen reeds examen afgelegd in het laatste deel. Dit examen wordt georganiseerd vanuit India. De examens worden wel in Suriname afgenomen en teruggestuurd naar India voor correctie. Het ligt in de bedoeling om de Acahrya bij te voegen aan de examens en het gelijk te stellen met een ‘Master of Art in Hindi’.

Santi Sieuw

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics