Nickerie.Net, woensdag 28 januari 2009


Dc Nickerie grijpt in bij twist tussen ondernemer/burger

Geplaatst: 28/01/2009

Nickerie -  De bestuursdienst van Nickerie heeft op last van districtscommissaris Shankar van Nickerie maatregelen getroffen tegen de eigenaar van een zandbedrijf. Zijn ondernemingsactiviteiten bezorgden een buur veel last en hinder. Buurvrouw Idoe van de Suikerrietstraat in Nickerie deed haar beklag tegenover DBS en het RBN-programma Kal Adj Aur Kal (KAAK) dat zij al ruim een jaar last heeft van het oorverdovend geluid van de graafmachines, waarmee de buurman/ondernemer het zand van de haven afvoert naar zijn huis.

Het gaat niet alleen om geluidshinder, zegt Idoe. De hoge druk van de zware machines heeft volgens haar ook scheuren veroorzaakt in haar huis. Ook schijnt Idoe veel last te hebben van het stof dat opwaait van de hoge zandpijlen op het terrein van haar buren. Idoe zegt vaker met haar buur te hebben gepraat hierover, maar het mocht niet baten. Ze klopte ten einde raad aan bij de burgervader, die de nodige maatregelen in deze zaak heeft getroffen.

In een reactie aan DBS zegt districtscommissaris Shankar de zandondernemer via de bestuursdienst te hebben aangemaand de zandpijlen op zijn terrein niet te hoog te maken, ver van de schutting van Idoe. Daarnaast is de aannemer geboden iets te doen aan het zware motorgeluid van zijn rupsbanden.

De ondernemer Krishnapersad Chedi, gaf in zijn relaas over dit gebeuren aan DBS mee dat het geschil met zijn buurvrouw van persoonlijke aard is. Chedi zou namelijk hebben geweigerd de echtgenoot van Idoe, die in zijn bedrijf werkte, een loonsverhoging te geven. Hij heeft wel gevolg gegeven aan de aanmaning van de burgervader. Chedi zegt intussen al vier maanden terug de rupsbanden van zijn graafmachine te hebben verruild voor andere, die minder lawaai maken. Voorts heeft hij de zandhopen verder geplaatst van de schutting van Idoe. Hij zegt in vrede te willen leven met zijn buren en vindt het jammer dat zij ondanks de maatregelen die hij al getroffen heeft, nog klaagt.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics