Nickerie.Net, woensdag 28 januari 2009


Bouterse krijgt ‘ontslagbrief’

Ivan Cairo, 28/01/2009

Paramaribo - Assembléevoorzitter Paul Somohardjo heeft NDP-parlementariër Desi Bouterse gistermiddag per deurwaarder een brief gestuurd waarin deze (Bouterse) wordt geïnformeerd, dat zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblée (DNA) is beëindigd. Dit omdat hij langer dan vijf maanden afwezig was en de vergaderingen niet heeft bijgewoond.

Desi Bouterse is gisteren tijdens de parlementsvergadering buiten de deur gehouden. In de middag heeft hij ook zijn ontslagbrief gehad van parlementsvoorzitter Paul Somohardjo.-.

Tijdens een spoedonderhoud gistermiddag heeft de parlementsvoorzitter president Ronald Venetiaan hiervan op de hoogte gesteld en krijgen ook de NDP en alle fracties in het parlement een afschrift van de brief. De Ware Tijd heeft de hand weten te leggen op een kopie van deze brief. Deze kwestie belandt vermoedelijk bij de rechter. Voordat Bouterse de brief kreeg, zei NDP-fractieleider Kenneth Moenne aan de krant, dat Bouterse of de partij naar de rechter zal stappen als zijn lidmaatschap op deze manier wordt beëindigd.

In het schrijven wordt de NDP-leider erop geattendeerd dat hij in de aaneengesloten periode van 1 december 2007 tot en met 31 december 2008 afwezig is geweest “bij de uitvoering van institutionele werkzaamheden van De Nationale Assemblée”. “Ingevolge het bepaalde in artikel 68 lid 1-f van de Grondwet van de Republiek Suriname is hiermede uw lidmaatschap van De Nationale Assemblée beëindigd”, staat verder in het schrijven. “Relevante organen zullen omtrent deze ontwikkeling door Somohardjo worden geïnformeerd “met het verzoek terzake al het nodige te verrichten”.

De krant verneemt dat Bouterse vanaf vandaag hooguit op de publieke tribune zal kunnen plaatsnemen, wil hij in de vergaderzaal vertoeven. Ondertussen is zijn naambord verwijderd van de plek waar hij normaal zat. “Als hij toch probeert in de vergaderzaal te gaan, zal hij door de politie verwijderd worden”, weet een informant uit kringen van de coalitie. Uit de administratie van de griffie van het parlement blijkt, dat Bouterse vanaf zijn toelating in het college een vast patroon had om steeds om de vier maanden de presentielijst te tekenen. Zo voorkwam hij dat zijn lidmaatschap van rechtswege vervallen werd verklaard. Vanaf 1 december 2007 tekende hij echter niet meer. Zijn maandelijks honorarium stortte hij keurig terug in staatskas, nadat dit op zijn bankrekening was gedeponeerd.

In regeringskringen wordt gesuggereerd, dat Somohardjo het erop wilde aansturen dat het betreffende grondwetsartikel zodanig werd geïnterpreteerd, dat het de mogelijkheid openliet om Bouterse te handhaven. De juristen die hij had ingeschakeld om hem in deze bij te staan, adviseerden echter anders. Volgens hen is er geen ruimte voor een andere interpretatie dan wat in het grondwetsartikel staat.

NDP-fractieleider Moenne blijft erbij dat het grondwetsartikel onduidelijk is, en nader uitgewerkt moet worden in een organieke wet. De procedures en handelingen die gepleegd moeten worden, dienen duidelijk te zijn. Hij vraagt zich af waarom Bouterse acht maanden nadat zijn lidmaatschap van het parlement zou zijn vervallen, nog geconvoceerd werd om te komen werken. Voor de huishoudelijke vergadering van gisteren had hij ook een oproep gekregen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /de Ware Tijd

28 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics