Nickerie.Net, vrijdag 30 januari 2009


Staatsrechtsgeleerde Polanen: ontslaggronden NDP-leider juridisch niet helder gedefinieerd

Doch weinig kans voor Bouterse voor terugkeer in deze regeerperiode

Ivan Cairo, 30/01/2009

Paramaribo - Het ‘ontslag’ van NDP-leider Desi Bouterse als assembleelid, is onrechtmatig. Hij is op onduidelijke gronden en niet-transparente feiten uit het parlement gezet, vindt staatsrechtsgeleerde Sam Polanen. Bouterse is dinsdag per brief ‘ontslagen’ door assembleevoorzitter Paul Somohardjo. Gisteren behandelde Polanen tijdens zijn college staatsrecht op de universiteit de kwestie-Bouterse als casus. Studenten moesten argumenten die hij aandroeg, kritisch beoordelen en aangeven of het ‘ontslag’ van Bouterse terecht of onterecht is.

Staatrechtsgeleerde Sam Polanen bestudeert de Kiesregeling en de Grondwet waarop hij zijn mening over het ‘ontslag’ van Bouterse baseert.-.dWT foto

Op vragen van dWT en het NOS-Journaal, geeft Polanen aan, dat het artikel 68 van de Grondwet op basis waarvan Bouterse’s DNA-lidmaatschap is geëindigd, in een ondersteunende wet haarfijn had moeten worden uitgelegd. Zo is onduidelijk wat met “een aangesloten periode van vijf maanden” wordt bedoeld.

Ook de term “institutionele werkzaamheden” die Bouterse tijdens zijn afwezigheid zou hebben verzaakt, is de deskundige nergens tegengekomen. Somohardjo noemde deze term in de ‘ontslagbrief’. Verwijzend naar de Staatsregeling van Suriname (1955) geeft Polanen aan, dat daarin onder afwezigheid werd verstaan het opgeven van de vestiging in Suriname, dus vestiging in het buitenland. Toen gold een periode van acht maanden aanééngesloten. In de Grondwet van 1975 werd gesproken over het vertoeven in het buitenland gedurende een periode van vijf maanden. De huidige constitutie handelt slechts over “een aanééngesloten periode van vijf maanden”.

Voor Polanen is het een raadsel aan de hand waarvan is geconstateerd dat Bouterse afwezig was en op grond waarvan gesteld wordt dat hij gedurende zijn afwezigheid geen institutionele werkzaamheden heeft verricht. Volgens hem moet met de wet- en regelgeving worden aangetoond wat die institutionele werkzaamheden zijn. “Het begrip institutionele werkzaamheden ben ik nergens in de boeken tegengekomen”.

Hij blijft erbij dat de feiten die het ontslag moeten dragen, niet transparant zijn. “Er is geen grond om dat ontslag te handhaven.” Polanen vraagt zich af waarom de politicus na vijf maanden afwezigheid, niet onmiddellijk de wacht is aangezegd, maar nog gerust acht maanden lang oproepen kreeg om te komen vergaderen. “Dat bewijst dat hij toen nog lid was”, concludeert Polanen. Toch werd na ruim een jaar Bouterses lidmaatschap van het parlement met terugwerkende kracht als geëindigd beschouwd.

Veel kans om een eventuele rechtszaak te winnen geeft de rechtsgeleerde Bouterse niet. Historisch heeft de rechterlijke macht zich vrijwel nooit willen inlaten met zaken die het parlement aangaan, vanwege de scheiding der machten. Ook nu verwacht Polanen dat indien het tot een rechtszaak komt, de rechter geen beschikking zal geven en de zaak weer naar het parlement zal verwijzen. Het college zal zelfstandig een beslissing moeten nemen, meent hij. Ook een terugkeer in het parlement voor de verkiezingen van mei 2010, lijkt onwaarschijnlijk. Officieus beginnen de verkiezingscampagnes op 25 mei, daar de regering deze minstens 1 jaar van tevoren moet aankondigen. “Op 25 mei 2009 gaan de verkiezingskaravanen rijden, en op overheidskantoren hoeft u niet meer terecht. Dus ik verwacht in deze vier maanden die nog resten niet veel activiteit meer, dus het zal weinig zin hebben.”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

30 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics