Nickerie.Net, zaterdag 31 januari 2009


Geen spoeddebat om ‘Bouta’

31/01/2009

Paramaribo - Er komt geen spoedvergadering van De Nationale Assemblée (DNA) om de beëindiging van het lidmaatschap van Desi Bouterse (NDP) te bespreken. Dat schrijft parlementsvoorzitter Paul Somohardjo aan VVV-fractieleider tevens NDP-ondervoorzitter Jules Wijdenbosch. Samen met zes andere assembléeleden van de NDP en VVV deponeerde hij woensdag een verzoek bij het parlement om een spoed openbare vergadering te houden over het ‘ontslag’ van zijn leider.

Het verzoek wordt niet eens in overweging genomen. Zijn lidmaatschap is vervallen verklaard, omdat hij langer dan een jaar afwezig was en geen vergaderingen van het college heeft bijgewoond.

Verwijzend naar de brief van 27 januari waarin Bouterse door het college wordt geïnformeerd over de beëindiging van zijn lidmaatschap, zegt Somohardjo dat het “onjuist” is om in het verzoek Bouterse als lid aan te merken. “Dit laatste maakt het voor ons niet goed mogelijk de door u en de zes andere leden geuite wens in welwillende overweging te nemen”, wijst de assembléevoorzitter het verzoek af.

In een brief aan Somohardjo, zegt Bouterse geen consequenties te verbinden aan de ‘ontslagbrief’, omdat deze onrechtmatig zou zijn. Rechtsgeleerden en andere deskundigen schijnen ondertussen een vette kluif te hebben aan de discussie die is ontstaan of het ‘ontslag’ van Bouterse rechtmatig is of niet. De jurist Freddie Kruisland meent dat het lidmaatschap van de NDP-leider conform de bepalingen in de grondwet door zijn eigen gedrag automatisch van rechtswege is vervallen. Zijn aanwezigheid kan volgens Kruisland alleen aangetoond worden door het tekenen van de presentielijst. Dat heeft de politicus langer dan een jaar echter niet gedaan. Collega Irwin Kanhai, die overigens raadsman van Bouterse is, en staatsrechtsgeleerde Sam Polanen vinden het ‘ontslag’ onterecht. Polanen vindt de gronden van het ontslag onzuiver. Volgens Kanhai is DNA niet de instantie die Bouterse heeft benoemd en kan deze hem dus ook niet de wacht aanzeggen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

31 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics