Nickerie.Net, zaterdag 31 januari 2009


Santokhi Ďpakt' ook Panka

Fenny Zandgrond, 31/01/2009

Paramaribo - Na rivaal Desire Bouterse en coalitiegenoot Siegfried Gilds, heeft justitieminister Chandrikapersad Santokhi zich nu gericht op parlementariŽr Ricardo Panka. Panka had bij de begrotingsdebatten vorig jaar in het parlement gewaarschuwd voor volledige financiering van beleidsprogramma's met donorgelden, daar dit als consequentie heeft dat confidentiŽle staatsinformatie in handen van het buitenland komt. In bijzijn van een brede Nederlandse delegatie te Rijsdijk diende Santokhi de volksvertegenwoordiger van repliek door te benadrukken dat hij wel gegevens over criminelen en de criminaliteitsbestrijding vrijgeeft aan het buitenland. "Ik weet waarvoor Panka bang is".

Bij de officiŽle ingebruikname van het nieuwe politiebureau Rijsdijk gisteren, kreeg assembleelid Ortwin Cairo (NF/NPS), gekozen in Para, een warm onthaal van Santokhi. Het politieonderkomen werd volledig gefinancierd door de Gemeente Amsterdam en wel voor 150.000 euro. "Geheel uit zijn context gehaald. Santokhi weet precies wat ik heb bedoeld", reageert Panka desgevraagd. Als de justitieminister aangeeft wel criminele informatie te verstrekken aan buitenlanders weet hij precies waarover het gaat, vindt de politicus. Na zijn uitspraak in De Nationale Assemblee heeft president Ronald Venetiaan opheldering gevraagd; hij was tevreden met de verduidelijking. Ook deskundigen binnen de regering zouden volgens Panka menen dat voorzichtig omgesprongen dient te worden met confidentiŽle staatsinformatie.

De parlementariŽr legt uit niet specifiek het ministerie van Justitie en Politie bedoeld te hebben toen hij aangaf gemerkt te hebben dat veel donormiddelen worden besteed voor financiering van beleidsmaatregelen van diverse ministeries. Hij had daarvoor gewaarschuwd, omdat de gulle gever ook verantwoording over de besteding van de gift eist. Dit kan betekenen dat het land gegevens moet afstaan die niet bedoeld zijn voor de buitenwereld. Panka meent dat ook als het gaat om het veiligheidsacpect waakzaamheid geboden is. Tegenstander van buitenlandse hulp is hij niet. "We hebben altijd hulp nodig".

Frappant vindt hij wel dat de regering donorgelden zoekt om steeds meer cellenhuizen en politieposten te bouwen. Deze zijn noodzakelijk voor de veiligheid van de gemeenschap. Echter zag hij graag dat met dezelfde intensiteit ook naar geld voor het bouwen van meer scholen en lokalen werd gezocht. Onderwijs is het belangrijkste wapen tegen criminaliteit; een stevige investering in deze sector zou het bouwen van steeds meer opvang voor criminelen onnodig maken. Toch blijkt op de staatsbegroting dat steeds minder geld wordt vrijgemaakt voor het ministerie van onderwijs. Intussen worden meer cellen gebouwd door voornamelijk Chinezen, waardoor ook de lokale bouwsector weinig profijt heeft van deze forse kapitaalinjecties.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

31 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics