Nickerie.Net, woensdag 04 februari 2009


Stappen vervanging Bouterse ingezet

Ivan Cairo, 03/02/2009

Paramaribo - De zetel van ex-assembléelid Desi Bouterse blijft vermoedelijk niet lang vacant. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) wil het proces daartoe inzetten, maar is afhankelijk van informatie van het Hoofdstembureau van Kiesdistrict I, Paramaribo. Zaterdag schreef CHS-voorzitter Lothar Boksteen hierover een brief aan assembléevoorzitter Paul Somohardjo.

Daarin wordt aangegeven dat het CHS ingevolge artikel 137 van de Kiesregeling pas tot actie kan overgaan “na ontvangst van de desbetreffende bescheiden van het hoofdstembureau van Kiesdistrict I, Paramaribo”. Ook is Somohardjo gevraagd het CHS opnieuw de brief die hij Bouterse toestuurde waarin hem de beëindiging van zijn DNA-lidmaatschap werd meegedeeld, te doen toekomen.

Ondertussen blijft de Nationale Democratische Partij (NDP) aandringen op een openbare vergadering om de kwestie-Bouterse te bespreken. Nadat vorige week een verzoek van VVV-fractieleider Jules Wijdenbosch en andere NDP’ers om te praten over “het lid” Bouterse was afgeketst, wil de fractie nu een spoedvergadering om te praten over “meneer” Bouterse. Dat verzoek is gisteren via een vrijwel identieke brief herhaald; alleen wordt Bouterse nu aangeduid met ‘meneer’. Somohardjo had vorige week aangegeven de gewenste vergadering niet te kunnen uitschrijven, omdat de NDP-voorzitter geen lid meer was van het college en hij daarom niet aan het verzoek kon voldoen. In de media zei hij wel bereid te zijn een vergadering uit te schrijven, om de ontheffing van het “ex-lid” Bouterse te bespreken.

Hoe spoedig een dergelijke vergadering gehouden zal worden, is nog de vraag. Assembleevoorzitter Somohardjo vertrekt woensdag aan het hoofd van een parlementaire delegatie naar Brussel. Op de agenda staat ondermeer een ontmoeting van de ACP- EU Joint assembly. Met Somohardjo reizen mee: Nieuw Front fractieleider Otmar Rodgers (NPS), Nieuw Front/ VHP assembleelid Mahinder Rathipal en A-I waarnemend fractieleider Soedeschand Jairam. Somohardjo blijft mogelijk twee weken weg. Vernomen wordt dat de assembleevoorzitter bij aankomst in Nederland een warm onthaal wacht van voornamelijk anti-Bouterse gezinden. In die kringen zou de verwijdering van de voormalige junta-leider uit de volksvertegenwoordiging met instemming zijn ontvangen.

Bouterse plaatste zichzelf buiten het parlement, door zoals uit de administratie van de assemblee blijkt, 13 maanden de vergaderingen niet bij te wonen. In die periode heeft hij de presentielijst ook niet getekend. Volgens artikel 68 van de Grondwet vervalt het lidmaatschap van het parlement van rechtswege, indien betrokkene in een aaneengesloten periode van vijf maanden afwezig is. Vrijdag houdt de NDP een partijvergadering in haar hoofdkwartier OCER.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

03 -02 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics