Nickerie.Net, zaterdag 31 januari 2009


Strafzaak schoppartij DNA niet geseponeerd

Ivan Cairo, 31/01/2009

Paramaribo - De strafzaak naar het gevecht van 13 december 2007 in het parlement is niet geseponeerd. “Dergelijk strafbaar gedrag is afkeurenswaardig en mag zich niet herhalen”, schrijft procureur-generaal (pg) Subhas Punwasi op 16 januari in een brief aan de Unie van Surinaamse Vrouwen (USV). Naar aanleiding van het incident had de pg op 17 december vorig jaar een gesprek met de USV, waarbij de organisatie zou hebben gepleit voor strafrechtelijke vervolging van de betrokkenen. Tijdens dat onderhoud heeft de pg de organisatie voorgehouden dat er wel sprake is geweest van mishandeling en er dus een strafbaar feit is gepleegd.

Volgens de vervolgingsfunctionaris hebben echter geen van de betrokkenen, Rashied Doekhie, Paul Somohardjo en Ronnie Brunswijk, individueel belang bij een vervolging, omdat geen van hen een klacht bij het Openbaar Ministerie heeft gedeponeerd. Vanwege de ‘assemblee-brede’ afkeuring van het incident en de daaruit voortgevloeide publieke verontschuldiging, ziet Punwasi geen reden om “in het algemeen belang (herstel van de geschokte rechtsorde) tot vervolging over te gaan.” Het algemeen belang is volgens het OM voldoende gediend met de afkeuring en de verontschuldiging. Naar het incident heeft het parket wel een diepgaand strafrechtelijk onderzoek ingesteld, maar is de strafzaak niet geseponeerd.

Mocht de USV geen voldoening hebben in het besluit van het parket, dan staat het de organisatie vrij om een klacht bij het Hof van Justitie te deponeren. Ofschoon de USV niet helemaal tevreden is, kan de organisatie zich volgens voorzitter Asha Mungra terugvinden in de motivering van de pg en heeft de organisatie daarom besloten geen klacht in te dienen bij het hof. Toch blijft de belangenorganisatie erbij dat het OM het volk dient te beschermen tegen strafbare feiten die zijn gepleegd. Vooral wanneer deze gepleegd zijn door assembléeleden en nog wel in het parlement. “Bij de komende verkiezingen heeft het volk ook nog de mogelijkheid zich direct uit te spreken tegen deze personen”, stelt de USV in een verklaring.

Vorig jaar had de unie een verzoek tot vervolging van betrokkenen bij het parket ingediend, omdat volgens haar het justitieel apparaat een groot onrecht tegen het volk beging door de inbreuk op de rechtsorde die gepleegd was in het parlement “oogluikend te tolereren door niet tot vervolging over te gaan.” Het recht moet voor iedereen gelden, vindt Mungra. Dat niet tot vervolging is overgegaan is volgens haar een slecht signaal naar de samenleving toe, als zouden bepaalde personen boven de wet zijn. “De regels moeten bepaald worden door het recht en niet door het recht van de sterkste.” Ook is volgens de USV de democratie geschaad, omdat de mishandeling kwam als antwoord toen een vermeend geval van corruptie aan de kaak gesteld zou worden. “DNA-leden en andere personen zullen nu bang worden om corruptie aan de kaak te stellen”, meent de USV-voorzitter. Doordat de inbreuk op de rechtsorde is gepleegd door leden van de wetgevende macht, wordt volgens Mungra een extra impuls gegeven aan de “ernstige normvervaging” in het land. Dit zou kunnen leiden tot anarchie, en dat is geen goed voorbeeld voor jongeren. “De normvervaging is in een neerwaartse spiraal en dit gaat consequenties hebben en invloed in alle geledingen van de samenleving”, oppert ze.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

31 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics