Nickerie.Net, woensdag 04 februari 2009


Prins Bernhardpolder na twee jaar weer in productie

Beta Debidien, 03/02/2009

NIEUW-NICKERIE - Het landbouwbedrijf de Prins Bernhardpolder in Nickerie is na ongeveer twee jaar weer in productie. Het bestuur van de Stichting Experimentele Landbouw (SEL) die het beheer voert, heeft vorig jaar het bedrijf verhuurd aan de Zunda Group, een Nederlandse organisatie die wordt geleid door de ondernemers Prasram Mohanlal (president commissaris) en Henk Au. Die blazen het bedrijf weer nieuw leven in. Maar de reorganisatie kende een heel moeilijke start. Reeds aan het begin raakte de organisatie in financiële problemen, nadat een derde partner uit Suriname zich had teruggetrokken. De aankoop van inputs en vooral van zaaizaad kwam hierdoor ernstig in gedrang. Ondanks de problemen en de slechte weersomstandigheden realiseerde het bedrijf bij het voorjaarsseizoen 2008 een inzaai van iets meer dan 120 hectare.

“De zaken liggen nu heel fantastisch, omdat de Zunda Group dit najaarsseizoen van de ongeveer 520 hectare beschikbare areaal 428 hectare heeft ingezaaid. Het resterend deel van het areaal heeft de SEL zelf in cultuur gebracht”, zegt Chris Jarbandan, adviseur van de organisatie. Volgens Jarbandan heeft het bedrijf zijn eigen financiering. “Nu hebben we ons eigen machinepark en daarnaast ook een team, bestaande uit vijftien werknemers die hun best doen om het bedrijf goed te runnen”.

De leiding heeft ook de problemen binnen het bedrijf weggewerkt. Zo is de waterhuishouding in orde gebracht. Veel aandacht is besteed aan vooral de afvoer van het gebruikte water, omdat dat in het verleden een ernstig probleem vormde voor het bedrijf. Jarbandan zegt dat de Zunda Group nu de mogelijkheid bekijkt om het Zaaizaadbedrijf Lijn 7 op Wageningen ook in haar boezem te krijgen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

03 -02 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics