Nickerie.Net, maandag 09 februari 2009


Overleg volledige open sky Mid-Atlantische route onderweg

Apinsa wacht op uitnodiging Eurlings

Eric Mahabier en Lorenzo Irion, 09/02/2009

DEN HAAG/PARAMARIBO - Er zijn gesprekken onderweg die moeten leiden tot een eventuele volledige liberalisatie van de vliegroute Paramaribo-Amsterdam vice versa. Het verzoek komt van de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings (CDA) in opdracht van de Tweede Kamer. Hoewel zij nog geen uitnodiging op zak heeft, bereidt minister Richel Apinsa van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) zich alvast voor op het gesprek. Eurlings deed afgelopen week de toezegging aan de Tweede Kamer tijdens het luchtvaartdebat dat hij “heel spoedig” in contact treedt met Apinsa om over deze kwestie te praten. Hij wil weten hoe Suriname denkt over een volledige open sky, waardoor via een open concurrentie de vliegtarieven op deze route verder omlaag kunnen.

TCT-minister Richel Apinsa.
Minister Camiel Eurlings (CDA)
Emile Roemer van de Socialistische Partij.
Harry van Bommel van de Socialistische Partij
Paul Tang van de Partij van de Arbeid.

Het waren de kamerleden Emile Roemer van de Socialistische Partij (SP) en Paul Tang van de Partij van de Arbeid (PvdA) die de luchtvaartovereenkomst tussen Suriname en Nederland in het debat brachten en opheldering vroegen over de veel te hoge vliegtarieven. Aan de Ware Tijd zegt Apinsa met interesse uit te kijken naar de uitnodiging van Eurlings en benieuwd te zijn naar de artikelen in het luchtvaartverdrag die, volgens Nederland, verandering behoeven. De bewindsvrouw haalt het verdrag alvast uit de kast om wederom te bestuderen. Wel wijst ze erop dat het besluit van Suriname in een staatsbesluit is vastgelegd. Het zal dus president Ronald Venetiaan zijn die uiteindelijk de beslissing neemt voor eventuele aanpassingen. “Verder komen ook het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Raad van Ministers aan het woord in deze kwestie.”

In april 2004 vond in Suriname voor de laatste keer overleg plaats tussen de twee overheden over het luchtvaartverdrag. De gesprekken resulteerden toen in verlaging van de vliegtarieven, echter werden die niet noemenswaardig goedkoper. Hoofd van de afdeling Public Relations van de SLM, Rudi Westerborg, vindt het prematuur om nu al te reageren op deze kwestie. “Het wordt een bilateraal gesprek tussen beide overheden. Dat is dus op regeringsniveau. Daar is nog geen plaats voor de maatschappijen om in te komen”, zegt hij aan dWT. Er zal rustig worden afgewacht of er wijzigingen komen in de luchtvaartovereenkomst. Deze zullen uiteindelijk wel belangrijk zijn voor zowel de SLM als de KLM, aldus Westerborg.

Aan dWT zegt Roemer dat zij en haar collega's in de proefperiode die tussen de twee overheden is afgesproken voor geleidelijke liberalisatie van de route, geen verbetering hebben gezien. Alleen Martin Air kwam als derde maatschappij op de route, maar heeft het niet lang kunnen volhouden. “Ik ben bang dat dit overleg weinig gaat opleveren. Maar we wachten het gesprek even af en als dat niet bevredigend is ga ik de Kamer vragen een uitspraak te doen”, aldus Roemer.

SP-kamerlid Harry van Bommel, die samen met de Vereniging van Reizigers (VVR) een enquête onder 1.721 Surinaamse Nederlanders heeft gehouden over de dure vliegtarieven, is ook pessimistisch over een eventueel overleg. “Ik verwacht weinig beweging van Surinaamse zijde”, stelt hij. Voor hem en VVR-voorzitter Mahin Jankie is het allang duidelijk dat de overheden van beide landen de belangen van de vliegmaatschappijen boven die van de passagiers stellen. “Maar voorkomen moet worden dat de minister straks de Surinaamse regering als zondebok gaat gebruiken als zaken niet gerealiseerd kunnen worden”, zegt Van Bommel.

De SP en de VVR zijn voorstanders van beëindiging van het luchtvaartverdrag tussen Suriname en Nederland, zodat met een volledige open sky daadwerkelijke concurrentie op de route kan komen. “Wij gaan niet stilzitten”, benadrukt Jankie, die stelt dat zowel zijn organisatie als de SP druk zullen blijven uitoefenen op beide overheden in deze kwesitie. Dat minister Eurlings nu pas bereid is in overleg te treden met Suriname, zien Van Bommel en Jankie als een succes van hun acties in de afgelopen periode.

Eurlings informeerde de Tweede Kamer dat hij de hoge vliegtarieven op de Mid-Atlantische route ook onder de aandacht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) heeft gebracht. De NMA heeft, volgens hem, “tot op dit moment” geen reden gezien om in te grijpen bij de maatschappijen die deze route onderhouden. De NMA handhaaft het verbod op kartels en op misbruik van een economische machtspositie en toetst fusies en overnames.

Tweede Kamerleden hebben bij Eurlings ook aangedrongen op transparantie bij de berekening van de brandstoftoeslagen door vliegmaatschappijen. Hij zegt hierover met de sector in overleg te zijn. Wel merkte de bewindsman op dat maatschappijen “meerjarig” kerosine inkopen waardoor het niet altijd mogelijk is bij een verlaging van de brandstofprijzen deze door te berekenen op de ticketprijzen. Eurlings heeft het parlement verder beloofd rond april met een luchtvaartnota te komen waarin al de genoemde zaken opgenomen zullen zijn.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

07 -02 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics