Nickerie.Net, dinsdag 10 februari 2009


Kick-off trainersprogramma Democracy Unit te Nickerie  
Geplaatst: 10/02/2009

Nickerie -  Na een goedbezochte voorlichtingsavond en een goede voorbereiding is de Democracy Unit afgelopen zaterdag officieel van start gegaan, met een “train the trainers” programma in het district Nickerie. De training heeft als titel: “Investeren in een duurzame democratie”. Trainingscoördinator Richenel W.H. Small zei dat de Democracy Unit van de AdeKUS in eerste instantie heeft gemikt op onderwijsgevenden, journalisten en vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen. Echter zijn personen vanuit andere gelederen niet uitgesloten voor deelname. De Democracy Unit gaat er van uit dat mensen, die actief participeren in de politieke partijen, gedurende de training scherper en kritischer worden gemaakt. Hierdoor kan de democratie beter gedijen binnen de samenleving.

Tijdens de cursus, die bijkans 21 weken duurt, wordt de theoretische input ook nog afgewisseld met praktische oefeningen. Verder zal de training eraan bijdragen dat het kaderprofiel van leden worden versterkt. De training bestaat uit twee fasen. In de eerste fase komen bestuurlijke en beleidsmatige vaardigheden aan de orde, terwijl in de tweede fase sociale en managementvaardigheden aan te pas zullen komen. Verder is aangegeven dat vorming, opleiding, training en ontwikkeling als middel van overdracht van democratische waarden, normen en cultuur via de politieke partijen, andere maatschappelijke groeperingen en individuele burgers door de Democracy Unit van de Anton de Kom Universiteit hoge prioriteit zullen genieten de komende jaren. Zowel de samenleving als de politieke partijen zullen beide baat bij hebben, daar er middels training mensen zich aanzienlijk zullen gaan verbeteren en dus ook professioneler te werk zullen gaan.

De onderwerpen die de komende weken aan de orde zullen komen zijn: Inleiding Politicologie, Inleiding Staatsrecht, Beleid en Beleidsvoering, Inleiding Ontwikkelingseconomie, Discussie- en vergadertechniek, Mediacursus en Onderhandelen. De politicoloog dr. Hans Breeveld startte de training. Aan de training doen bijkans dertig personen mee.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

10 -02 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics