Nickerie.Net, dinsdag 10 februari 2009


Studenten HBO Leergang Bestuursmanagement Nickerie ontvangen certificaat  
Geplaatst: 10/02/2009

Nickerie -  De HBO Leergang Bestuursmanagement waarmee de WIN-groep het vorige jaar maart mee was gestart, bereikte het afgelopen weekeinde een hoogtepunt. Vijf en twintig (25) deelnemers hebben hun certificaat in ontvangst mogen nemen. Gedurende hun studieperiode kregen de studenten les van zowel Surinaamse als Nederlandse docenten, die elk behoorlijk wat ervaringen door de jaren heen hebben opgedaan en zo hun kennis hebben overgedragen aan de groep. Het voornaamste doel van deze opleiding, die voor het eerst in Nickerie is gedraaid, was erop gericht om de deelnemers zowel praktische als theoretische kennis bij te brengen, zodat zij effectiever in staat zijn om hun organisaties optimaal te laten functioneren.

Aan de vrij intensieve opleiding hebben bestuurders en managers van stichtingen en verenigingen deelgenomen, alsook leidinggevenden uit andere organisaties. De leergang, die bestond uit zeven modules, is in nauwe samenwerking met de Stichting Perspectief, de Nederlandse counterpart van de WIN-groep ontwikkeld. Gelet op de grote interesse voor de opleiding, heeft het bestuur van de WIN-groep besloten om gelijk van start te gaan met een nieuwe groep cursisten. De pioniers van deze HBO Leergang Bestuursmanagement starten binnenkort met het verdiepingsprogramma, dat bijkans een jaar zal duren. Dit alles wordt volgens WIN-groep-voorzitter Antoine Elias mogelijk gemaakt dankzij middelen uit het twinningsprogramma en hun twinningspartner, Stichting Horizon, die gevestigd is in Nederland.

De WIN-groep streeft er steeds naar om waarnodig stichtingen, verenigingen en andere organisaties bijscholing te geven, zodat zij beter in staat zijn om de door hun gestelde doelen te bereiken en de vele kansen die er zijn, goed aan te pakken en er munt uit te slaan. Voorts staat de organisatie garant voor niveau en kwaliteit van de opleiding. “Learn from their experience”, was dan ook de rode draad van de modules: Planning & control, Visie op organisatie en organisatieverandering, Inrichting van bestuur, Vergaderen, voorzitten en besluitvorming, Subsidie en fondsenwerving, Projectmanagement en Communicatie & Public Relations.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

10 -02 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics