Nickerie.Net, dinsdag 10 februari 2009


Wegenauroriteit Suriname schenkt geen aandacht aan wegen Nickerie
Geplaatst: 10/02/2009

Nickerie -  Laksheid van de Wegenautoriteit Suriname (WAS) maakt dat bepaalde straten in het district Nickerie, die onder haar valt, steeds slechter aan het worden zijn. Weggebruikers die dagelijks gebruik maken van deze wegen, ergeren zich steeds aan het feit dat er niks gedaan wordt aan deze wegen. Zo is het weggedeelte van de F.O. Lashleystraat, die onder de WAS valt, er heel slecht aan toe. De weg vertoont heel wat verschuivingen en vormt ook nog een gevaar voor weggebruikers, die moeten uitwijken en op de andere weghelft moeten rijden.

Bromfietser Roepchan Karan, die woonachtig is in de Westelijke Polder, verklaarde tegenover DBS dat hij dagelijks gebruik maakt van de Lashleystraat om richting de markt te gaan. Karan zegt dat het hem is overkomen dat hij een keertje bijna overreden is geworden door een personenwagen, die plotseling uitweek. De weg was ook onder water waardoor je geen zicht hebt waar de gaten wel of niet diep zijn. “God zij dank dat ik het verhaal nu nog kan na vertellen”, zei Karan, een man van dichtbij de 50 op zijn brommer. “Moeten er eerst misschien nog doden vallen, voordat de weg wordt aangepakt”, zegt karan geďrriteerd.

Uit zeer betrouwbare bron heeft DBS kunnen vernemen dat behalve de F.O.Lashleystraat, ook een paar andere wegen die een beurt nodig hebben, vallen onder de Wegenautoriteit Suriname. Deze wegen zijn o.a. de Oost-Westkanaalstraat, Soekramsinghstraat, Achterdam, G.G.Maynardstraat en de Ing. Ataoellahweg. Laatstgenoemde weg vertoont aan beide zijden grote verzakkingen, daar via deze weg ook nog zwaar containertransport van en naar Nickerie plaatsvindt. Ook is duidelijk waar te nemen dat de bermen langs de Soekramsinghstraat, die verderop overgaat in de Biswamitreweg, niet volgens bestek wordt onderhouden. De uitvoerder(s) in kwestie maken zich aan deze handeling schuldig, omdat zij de uitvoeringsvoorschriften niet op de juiste wijze naleven.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

10-02-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics