Nickerie.Net, dinsdag 10 februari 2009


Wereldcrisis treft bananensector niet
Geplaatst: 10/02/2009

Nickerie -  De bananensector in Suriname ondervindt tot op dit moment geen negatieve gevolgen van de huidige wereldcrisis. “Wat echter wel in het nadeel uitvalt voor de sector zijn de niet gunstige prijzen voor onze bananen op de Europese markt”, zegt voorzitter Andre Brahim van de Stichting Behoud Bananensector (SBBS). Dat de huidige bananenprijzen niet in het voordeel zijn van Suriname, heeft volgens Brahim niets te maken met de internationale crisis. “Andere factoren liggen daaraan ten grondslag.”

De SBBS-directie is inmiddels bezig met een onderzoek naar de oorzaak van deze tegenvallende prijzen. Over het privatiseringsproces deelt Brahim mee dat deze plannen ‘on hold’ waren gezet, omdat het bedrijf problemen had met de afzet van het fruit. Nog geen twee jaar terug hadden 6 bedrijven interesse getoond voor de koop van het bakovenbedrijf. SBBS had met de onzekere afzet toen geen goede uitgangspositie. Tot op dit moment zijn er twee goede kandidaten voor de verkoop. Van deze twee bedrijven bekijkt de SBBS-leiding serieus de mogelijkheid om in zee te gaan met een Belgische multinational.

“Maar onze aandacht gaat nu primair uit naar het weer rendabel maken van het bacovebedrijf, vandaar ook het onderzoek naar de oorzaak van de ongunstige prijzen op de Europese markt.” Als winstgevend bedrijf heeft de SBBS ook een veel betere positie in onderhandelingen met het Belgisch bedrijf.

Dayanand Dwarka, voorzitter van de vakbond van werknemers in dienst van de SBBS Nickerie, zegt dat de gevolgen van de crisis niet direct van invloed zijn op de SBBS-operaties. Vanwege de exportgerichtheid van het bedrijf is het wel geboden alert te blijven, daar de wereldmarktprijzen nu sterk aan schommelingen onderhevig zijn. Volgens Dwarka zal gewerkt moeten worden aan het versterken van de bestaanscondities die het bedrijf zelf in de hand heeft, zoals het opvoeren van de productie en het verhogen van de arbeidsproductiviteit per hectare.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

10 -02 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics