Nickerie.Net, donderdag 26 februari 2009


Illegale vuilnisbelt langs Biswamitreweg
Geplaatst: 25/02/2009

Nickerie -  Oplettende burgers van het district Nickerie hebben alarm geslagen dat mensen langs de berm van de Biswamitreweg vuil dumpen. Het hoofd Milieubeheer, Anand Ramsaran, gaf DBS te kennen dat het behoorlijk schort aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de burgerij in het district. Volgens Ramsaran wordt haast elk bosschage of berm gezien als vuilstortplaats. Ramsaran zegt deze zaak verder te zullen onderzoeken om zodoende erachter te komen wie de boosdoeners zijn. Na de melding zijn er gelijk twee functionarissen van de milieupolitie eropaf gestuurd om het een en ander in kaart te brengen. Er zal geprobeerd worden om vanuit het vuil bewijsmateriaal te filteren. Het is niet uitgesloten dat de boosdoeners ook beboet worden.

De heer Ramsaran gaf verder aan dat het beheer van deze berm valt onder de Wegenautoriteit. Hij ziet graag dat de controle verscherpt wordt. Het blijkt nu ook dat bermen aan weerszijden van de weg niet volgens regels worden onderhouden. De kleine bosjes zijn erg aanlokkelijk voor vuilstorters vlak langs de rijbaan. Men is dan in staat om het vuil al rijdend uit het raam te gooien. Deze plek langs de Biswamitreweg is niet lang terug door de lokale Lions Club opgeschoond. Het is intussen weer veranderd in een vuilnisstortplaats. Vanuit de bestuursdienst is steeds benadrukt dat de gemeenschap verantwoordelijk is voor vervuiling van hun eigen leefomgeving.
Behalve de bermen van de Biswamitreweg wordt er ook elders vuil in de nachtelijke uren gegooid. Een van deze locaties is de sluis aan de Fredericiweg en de sluis bij Hazard. Op deze locatie is vaak open vuil gesignaleerd dat een enorme stank veroorzaakt.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

25-02-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics