Nickerie.Net, maandag 02 maart 2009


DA 91: Regering moet tempo opvoeren

Beta Debidien, 28/02/2009

NIEUW-NICKERIE - Corruptie, armoede en onvoldoende sociale zekerheid, zijn belangrijke zaken die onvoldoende door de regering worden aangepakt, is de mening van DA 91-voorzitter Winston Jessurun. Hij ziet graag dat de regering haar tempo om bepaalde beleidsmaatregelen te realiseren opvoert.

DA 91-voorzitter Winston Jessurun geeft uitleg over de activiteiten die de regering in de komende periode zal ondernemen.-. dWTfoto / Beta Debidien

Hij heeft zaterdagavond samen met minister Rick van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking in het rijstdistrict van gedachten gewisseld met de bevolking daar. ‘Hoe verder met Suriname, in het bijzonder met Nickerie’, was het thema. Volgens Jessurun verdient de woningnood dringende aandacht van de regering, omdat dat ook onvoldoende is aangepakt in de afgelopen regeerperiode. De regering heeft volgens hem ook positieve kanten. ”In de afgelopen vier jaar is veel gedaan om ontwikkeling te brengen in het land.”

In dat kader wees hij naar de economische gegevens die op dit moment de beste zijn in de afgelopen 28 jaar. In 2000 telde de monetaire reserves bij de Centrale Bank van Suriname 15 miljoen Amerikaanse dollar, vandaag de dag is dat 500 miljoen. “U kunt zich voorstellen hoe bepaalde politieke partijen zitten te springen om regeermacht te verwerven om wederom te gaan stoeien met de gelden die gereserveerd zijn als dekking voor de Surinaamse dollar en voor de import,” zegt Jesserun. De gelddekking bedroeg in 2000 slechts 5 procent en per heden is dat 130 procent. “Dat geeft aan dat de monetaire autoriteiten een heel goede job hebben verricht.”

Minister Van Ravenswaay heeft gewezen op de vele projecten die in uitvoering zijn in het district. Dit jaar nog zal de haven te Nieuw-Nickerie worden aangepakt en de asfaltering van de weg naar South Drain worden afgerond. Volgens hem wordt dit jaar nog met behulp van donormiddelen de Oost-Westverbinding totaal gerehabiliteerd. De bewindsman zegt dat er ook wordt gewerkt aan een tweede verbinding in het zuiden van het land, het zogenoemde Irsa project. Het is een organisatie die ervoor zorgt dat alle Zuid-Amerikaanse landen met elkaar worden verbonden. Het plan is om langs het Corantijnkanaal een Noord-Zuid as te maken naar Apoera. “Het geheel hangt af van de ontwikkeling die plaatsvindt in het West-Surinamegebied,” aldus Van Ravenswaay.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

01-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics