Nickerie.Net, maandag 02 maart 2009


Guyana zoekt bondgenoot in Suriname

Wilfred Leeuwin, 28/02/2009

Paramaribo - Paramaribo is voor buurland Guyana een potentiŽle partner om internationaal een sterk front te vormen in de strijd om in aanmerking te komen voor internationale fondsen voor duurzaam bosbeheer en -ontwikkeling. Tussen nu en 2012, wanneer er een nieuw internationaal klimaatverdrag moet worden getekend, moeten deze landen hun case hard hebben gemaakt, dat er zowel financiŽle als technische fondsen ter beschikking zijn om hun bossen in stand te houden. Guyana heeft de afgelopen twee dagen een dringend verzoek gedaan aan Suriname om alles in het werk te stellen om het gezamenlijk front sterk te maken. Deze boodschap heeft de Guyanese minister van Land- en Bosbouw, Robert Persaud, namens zijn regering, persoonlijk gebracht aan minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).

Jong Tjien Fa is ingenomen met de voorstellen en de handreiking van Guyana. Ook hij vindt het belangrijk dat er een front wordt gevormd om de internationale gemeenschap ervan te overtuigen dat aan de constante druk op bosrijke landen om hun bos duurzaam te ontwikkelen een prijskaartje hangt. Zowel Guyana als Suriname heeft intussen international benadrukt dat zij genoeg hebben van de 'worst' die ze wordt voorgehouden zonder dat er concrete daden worden gesteld. Verschillende instituten hebben miljoenen Amerikaanse dollar beloofd, maar stellen dusdanige voorwaarden dat onder andere Suriname niet in aanmerking komt voor die fondsen.

Guyana is bezig een leidende rol in te nemen in de strijd van deze bosrijke landen, sinds het als een van de eerste veertien ontwikkelingslanden in aanmerking is gekomen om te participeren in een fonds van de Wereldbank. Dit fonds heeft te maken met het ontwikkelen van projecten om ontbossing en bosdegradatie tegen te gaan; het zogenaamd REDD-systeem. Het land heeft daarna als eerst een projectplan ingediend bij de Wereldbank. Suriname die ook belangstelling heeft om in dit fonds opgenomen te worden, is buiten de boot gevallen. ďWe zijn bereid deze ervaringen te delen met Suriname en technische assistentie te geven,Ē zegt Persaud. Guyana heeft in tegenstelling tot Suriname echter enorm veel huiswerk gedaan om zijn internationale positie te bemachtigen. Het land heeft met sterke politieke lobby en onderzoeksresultaten laten optekenen dat de waarde van zijn bos ten minste 580 miljoen US dollar op jaarbasis kan opleveren als het wordt omgekapt en ingezet voor landbouw, veeteelt en uitgifte voor mijnbouwdoeleinden.

Zaken die juist bevorderlijk zijn voor de uitstoot van schadelijke broeikasgassen en indruisen tegen de plannen van de internationale gemeenschap, met name Europa, om de uitstoot van broeikasgassen tot 2012 met 5,2 procent te verminderen. President Bharrat Jagdeo heeft overal waar mogelijk was, de politieke statement laten horen dat wanneer hij de keus moet maken tussen duurzame bosontwikkeling en economische welvaart voor zijn bevolking de keus snel is gemaakt wanneer er geen fondsen als compensatie ter beschikking zijn. Met het vormen van een front kan volgens Jong Tjien Fa druk worden uitgeoefend op de komende klimaatconferentie in Denemarken, waar besluiten genomen zullen worden voor het uiteindelijk nieuwe klimaatverdrag in 2012.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

01-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics