Nickerie.Net, maandag 09 maart 2009


Gronduitgiftebeleid twistpunt tussen minister Jong Tjien Fa en het parlement


'Laatste druppel' Jong Tjien Fa gevallen voor coalitie

06/03/2009

Paramaribo - 'De laatste druppel' zoals president Ronald Venetiaan het noemde toen hij vorig jaar minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) publiekelijk de les las over zijn falend gronduitgiftebeleid.

En die druppel lijkt te zijn gevallen voor de coalitie. “Gesjoemel, een waas van geheimzinnigheid, totaal geen transparantie en geknoei op het ministerie”, zijn slechts enkele woorden waarmee Nieuw Front-fractieleider Otmar Rodgers, uiting geeft aan de frustratie en irritatie waarvoor Jong Tjien Fa heeft gezorgd binnen de gelederen van het Nieuw Front. “Er is groot ongenoegen en de irritatie die er heerst in het parlement heeft vooral daarmee te maken; wanneer de regeringsleider de bezem er door zal halen zullen we hem daarin ondersteunen” besloot Rodgers gisteren, met nadruk.

Michael Jong Tjien Fa

De woorden van Rodgers vinden hun oorsprong niet alleen in een eerdere spreekbeurt van oppositielid Richard Dhoekie (NDP) die een doos had meegenomen vol bewijsmateriaal over hand- en spandiensten op het ministerie, maar ook de druk van eigen fractiegenoten onder wie Carmelita Ferreira en Ruth Wijdenbosch. Die spraken zich eerder publiekelijk fel uit tegen het beleid van Jong Tjien Fa. Het is publiek geheim dat Ferreira en Wijdenbosch deze minister liever zien gaan. “Ook al is slechts één procent waar van wat Dhoekie hier heeft gezegd, dan nog is het teveel”, benadrukte Rodgers meerdere malen.

De coalitiefractie namens wie Rodgers gisteren het woord voerde, maakt zich vooral zorgen om het milieu waarin Jong Tjien Fa verkeert op zijn eigen ministerie. “Wat mij betreft is de minister geen kwade, maar zijn milieu op het ministerie moet vernieuwd worden”. Tijdens de spreekbeurt van Rodgers kon de oppositie het niet laten hem de vraag voor te houden waarom de minister dan niet gewoon wordt ‘weggejaagd’, als de maat echt zo vol is. “Waar blijft de druppel”, merkte Jules Wijdenbosch nog op.

Gisteren is de themavergadering van het parlement afgesloten waarin gronduitgifte, onderwijs en privatisering zijn behandeld. Gronduitgifte heeft daarbij gedomineerd. De oppositie heeft de meeste van haar spreektijd hieraan besteed. De coalitie kwam slechts enkele minuten aan het woord. Vicepresident Ramdien Sardjoe heeft het parlement gevraagd de regering ruimte te geven om antwoord te geven op de vele vragen en opmerkingen van het parlement. De vergadering werd hierna verdaagd naar een nog te bepalen datum door fungerend voorzitter Caprino Allendy.-.

Nieuw Front-fractieleider Otmar Rodgers.-.


Jong Tjien Fa slaat hard terug “Politieke belangen dwarsbomen gronduitgiftebeleid”

Eliézer Pross, 06/03/2009

Paramaribo - Politieke onderdanen en het parlement zijn debet aan het falend grondbeleid door hun onwil om verandering te brengen in het verouderde systeem voor gronduitgifte.

Als de politiek niet bereid is een stap terug te doen in het grondbeleid en plaatsmaakt voor hernieuwde wetgeving en transparantie op dit stuk, zal een “grondrevolutie” uitbreken in Suriname. Minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) is hard in zijn conclusie en reageert fel op alle kritieken die hij de afgelopen periode moet incasseren over zijn beleid. Tegenover de krant doet de minister een boekje open over de politiek en haar ‘tentakels’. Volgens hem worden zijn pogingen om het verouderde systeem te verbeteren zowel in het parlement als binnen zijn eigen partij en ministerie gedwarsboomd, gewoon omdat het grondgebeuren “volledig is gepolitiseerd”.

“Tussen de 300 en 500 kortgedingzaken lopen nu tegen RGB “gewoon, omdat mensen te lang moeten wachten op hun gronden. Ik heb zelf de grondbeschikking van de Dierentuin moeten uittypen en ondertekenen. Anders zou het niet gebeuren en zou het heel gebied verkaveld worden. Ik vrees dat de prijs betaald zal worden bij de komende verkiezingen.-.

“Wij kunnen de minister voor het karretje blijven spannen en allerlei klachten en interpellatievoorstellen blijven indienen om hem naar huis te sturen. De volgende minister gaat even snel naar huis. Mijn aanpak vanaf het begin van dit regeertermijn is openbaarheid, maar men heeft geprobeerd om mij daarvoor af te straffen. Het grondbeleid gebeurt dus zoals altijd achter gesloten deuren”, geeft Jong Tjien Fa aan. Hij gelooft dat ook zijn voorgangers Errol Alibux en Franco Demon slachtoffer zijn geworden van dit politieke systeem. Regulerende wetgeving, transparant beleid zoals het glis voorstaat, zijn een vereiste, evenals een grondkamer waar onafhankelijke deskundigen die zich kunnen uitspreken over gronddisputen, zitting hebben.

“Op mijn eigen ministerie is de visie echter verdeeld; men heeft gewoon gezegd dat zij geen grondkamer willen”.Jong Tjien Fa gelooft dat men blijkbaar gewoon niet bereid is macht van de minister uit handen te geven. Jong Tjien Fa waarschuwt dat langer uitstel van moderne wetten en transparantie, tot “uitspattingen van maatschappelijke problemen”, zoals occupatie, zal blijven leiden. “Wij kunnen de mensen krakers noemen, maar wij moeten grond beter beheren.”

Het hele grondbeleid op RGB is volgens Jong Tjien Fa 100 procent gepolitiseerd. “Ik ben zelf een politieke persoon, voorgedragen door mijn partij.” Volgens hem is de noodzaak van aanpassing van wetgeving nu overduidelijk om goed grondbeheer uit te kunnen voeren. “Van Nickerie tot Albina zijn er ongeveer 150.000 percelen die beheerd moeten worden door het hypotheekkantoor. Er is niet eens wetgeving voor transparantie om op een wetenschappelijke manier exact aan te kunnen geven wie gronden heeft en waar die gelokaliseerd zijn.” Moderne wetgeving en transparantie is volgens hem nodig om de sociaalmaatschappelijke en economische groei van Suriname bij te benen. “Alles van kerken tot winkels, huisvesting, mijnbouw, bosbouw, etcetera wordt momenteel beheerd op basis van inadequate wetten. Het parlement geeft juist af op het beleid, terwijl zij dé instantie is die verantwoordelijk is voor wetgeving”, sneert Jong Tjien Fa.

Ook het parlement kreeg er flink van langs vanwege de onwil om nieuwe conceptwetten voor transparantie, zoals de GLIS-wet, in behandeling te nemen. Het grondbeleid gestoeld op verouderde wetgeving, dateert in sommige gevallen, uit het koloniale tijdperk. De minister noemt als voorbeeld het allodiaal recht dat uit 1780 dateert en nog wordt gehanteerd in onder meer Tempoca en Jachtlust. Op basis van de verouderde rechten konden de eigenaren te Jachtlust gewoon van de een op de andere dag “mensen wegbulldozeren. Die mensen hebben al tachtig jaar met toestemming van de toenmalige eigenaren op het gebied gewoond”. Een deel van de gronden is door RGB ingetrokken ter bescherming van de slachtoffers.

Jong Tjien Fa wijst erop dat een belangrijk deel van het huidig beleid zelfs is gestoeld op een militair decreet uit de revolutionaire periode, waarbij het huurrecht ten einde werd verklaard. De bedoeling was om met grondhuur verder te gaan. Maar het huurrecht blijft gedoogd, omdat er maar geen wetgeving wordt toegelaten op dit stuk. Het huurrecht is, volgens de minister, zwak en zijn ministerie behoudt het recht om deze te beëindigen als men niets met de gronden heeft gedaan. “Ik wil geen mensen in een kwaad daglicht plaatsen, maar als je ziet hoe men tijdens opeenvolgende regeringen heeft gespeculeerd om twintig en dertig gronden te bemachtigen! Dit alles moet aangepakt worden”, aldus Jong Tjien Fa.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

09-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics