Nickerie.Net, dinsdag 17 maart 2009


Carter wil voortzetting kinderproject

Eric Mahabier, 17/03/2009

DEN HAAG - De Stichting Kinderen van Morgen is in december in Nickerie gestart met het trainen van personen die kinderen moeten begeleiden die slachtoffers zijn van huiselijk geweld. Het project wordt volgens stichtingsvoorzitter Penny Carter betaald door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Het duurt tot 2010 en wordt uitgevoerd in samenwerking met de in Amsterdam gevestigde ProFor.

Carter wil dat het project ‘Kinderen van Morgen’ ook na 2010 “levend” gehouden wordt. Voor het natraject worden er onderhandelingen gevoerd met Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) om in samenwerking met een Surinaamse partner de zorg en opvang van de kinderen ter hand te nemen. GGzE is een instelling die optimale zorg, preventief en curatief hulp biedt aan mensen met onder andere meervoudige complexe en vaak langdurige psychiatrische of psychosociale problematiek.

Carter reist medio april naar Suriname af om het project verder te evalueren. Volgens de stichtingsvoorzitter is het niet goed gesteld met de situatie van de Nickeriaanse kinderen die slachtoffers zijn van huiselijk geweld. Ze is vaak in Nickerie en zegt dat ze bekend is met de situatie van de kinderen in het district. Gebruik van alcohol en drugs en cultuurverschillen zijn enkele van de redenen die Carter ziet voor huiselijke geweld tegen kinderen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

176-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics