Nickerie.Net, dinsdag 17 maart 2009


11-Jarigen krijgen domeingrond

Asha Chaturi en Ivan Cairo, 17/03/2009

NIEUW NICKERIE/PARAMARIBO - Twee kinderen van 11 en een van 14 jaar kregen in 2007 van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB), samen met twee anderen, een bereidverklaring voor een stuk domeingrond van 3.800 vierkante meter. De drie kinderen zijn toekomstige bestuursleden van de op 19 mei 2005 opgerichte stichting TAN. De organisatie kreeg het stuk land aan de Anton Dragtenweg, dichtbij de Bonistraat te Geyersvlijt. De tieners, onder wie kennelijk een tweeling, zijn in 1994 en 1997 geboren in Rotterdam, Nederland en worden in het bestuur vertegenwoordigd door een volwassene “totdat zij de meerderjarigheid hebben bereikt”. Het perceel is door de staatslandmeter opgedeeld in vier stukken.

“Ik blijf maar zeggen dat zij de gronden van het land roven en de regering treft geen maatregelen tegen deze rovers”, reageert parlementariër Rashied Doekhie in gesprek met dWT. “Hoeveel druppels zullen er nog meer moeten vallen voordat de president maatregelen zal treffen”. Doekhie onthulde deze gronduitgifte afgelopen vrijdag tijdens een wijkvergadering in Nickerie en verstrekte een kopie van de bereidverklaring aan de pers en zegt deze kwestie in het parlement te zullen aankaarten. Hij constateert dat Pertjajah Luhur (PL)-leider Paul Somohardjo “een ordinaire boef is en gronden blijft stelen”.

Opvallend is, dat de stichting op 1 oktober 2007 een verzoekschrift voor betreffend stuk grond bij RGB-minister Michael Jong Tjien Fa indiende en reeds op 12 oktober een bereidverklaring kreeg. Talrijke burgers, stichtingen en andere organisaties die soortgelijke verzoekschriften bij RGB hebben liggen, wachten reeds jaren op een bereidverklaring of definitieve grondbeschikking. Toch wordt volgens Somohardjo, wiens partijgenoot het ministerie leidt, niet met twee maten gemeten. Wat ook opvalt, is dat het hoofd van de Dienst Grondinspectie al op 4 oktober 2007 een gunstig advies gaf, terwijl ook de districtscommissaris en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, voor 12 oktober hun advies uitbrachten. Stichting TAN is opgericht door SS, een neef van PL-voorzitter Somohardjo, met een startkapitaal van 10 Surinaamse dollar. Voorzitter van de organisatie is RS, terwijl ene NK en de kinderen NS, AS en TS bestuurslid worden bij zijn overlijden. NK treedt op als vertegenwoordiger van de minderjarigen.

De PL-leider hiermee geconfronteerd, ontkent met klem dat RGB met twee maten meet door grondaanvragen van zijn familieleden sneller af te handelen. “Ik ontken niet dat vele burgers al jaren wachten, maar er zijn ook talrijke gevallen waarbij de zaak binnen korte tijd is afgehandeld; en niet alleen voor mensen die aan de partij gelieerd zijn; ook aanhangers van de oppositie en mensen van de coalitie krijgen”. Afhandeling van de aanvraag hangt ook af van de snelheid waarmee adviezen van betreffende ministeries, diensten en districtscommissarissen binnenkomen, weet hij. Volgens Somohardjo is het overigens niet vreemd, dat minderjarigen in de oprichtingsakte van een stichting als toekomstige bestuursleden staan vermeld. “Het is waarschijnlijk een eenmansstichting, die na het overlijden van de oprichter overgaat in handen van zijn kinderen”, verklaart de politicus.

Nieuw-Frontparlementariër Carmelita Ferreira zegt dat sinds het aantreden van deze regering allerlei stichtingen gelieerd aan Somohardjo’s partij gronden krijgen. De PL-voorman plaatst RGB-minister Jong Tjien Fa volgens haar constant op een ander spoor, terwijl de bewindsman het anders zou willen. Coalitiepartij NPS is misnoegd over de gang van zaken bij RGB en Ferreira is zeer ontstemd over de uitspraak van Somohardjo dat mensen die problemen hebben niet bij de parlementariërs moeten gaan. Zij is al geruime tijd bezig stukken van belanghebbenden in orde te maken via het ministerie, maar krijgt daar niets gedaan. Jammer vindt ze het dat de PL-leider niet tegen kritiek kan en niet wil inzien, dat hij Jong Tjien Fa in problemen brengt. Ook zegt zij niet te kunnen begrijpen dat de RGB-minister aangeeft 8.000 beschikkingen te hebben verstrekt. De vraag rijst aan wie, want nog elke dag zijn er personen bij haar op de stoep die hun beschikking maar niet kunnen krijgen.

Somohardjo vindt de kritiek op het gronduitgiftebeleid onterecht. Zeker wanneer die komt uit de coalitie, omdat bekend is dat jarenlange achterstanden ingelopen moeten worden. Dat Doekhie kritiek levert, is bij de beesten af, meent hij. De NDP’er zou in Nickerie lappen domeingrond hebben gekregen waar hij volgens Somohardjo niets mee doet. “Maar niemand praat daarover en schopt constant tegen ons”, stelt hij verongelijkt. Volgens hem worden de aanvallen geïntensiveerd om een wig te drijven tussen Pertjajah Luhur en de overige coalitiepartijen.

Onbehoorlijk bestuur bij de voormelde gronduitgifte kan de RGB-minister volgens assembléelid Sharmila Mangal-Mansaram niet verweten worden, omdat de bewindsman afgaat op een oprichtingsakte van een stichting die de notaris is gepasseerd. Zijn taak is het niet om verder te onderzoeken, daar het een wettig stuk is. Ze juicht het toe dat de organisatie binnen twaalf dagen na indiening van de aanvraag een bereidverklaring kreeg, wat voor haar bewijs is dat de afhandeling dus in korte tijd mogelijk is. “Dit bewijst, dat het snel en met grote voortvarendheid kan”. RGB zal er alles aan moeten doen om alle aanvragen binnen redelijk termijn af te handelen, om het ongenoegen in de gemeenschap weg te nemen. Ook Mangal-Mansaram klaagt al vanaf 2006 over het gronduitgiftebeleid van de regering.-.

Een deel van de oprichtingsakte van stichting TAN, waarop de geboortedata van de drie kinderen staan vermeld.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

17-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics