Nickerie.Net, dinsdag 17 maart 2009


CDA houdt Suriname debat

Eric Mahabier, 17/03/2009

DEN HAAG - Coalitiepartij CDA is bezig een debatbijeenkomst te organiseren over thema’s die de Surinaamse gemeenschap in Nederland raken. De Toescheidingsovereenkomst (TO) is het hoofdthema van deze bijeenkomst die naar alle waarschijnlijkheid in april wordt gehouden. De uitkomst van deze bijeenkomst zal meegenomen worden in de “contacten die wij hebben met de regering”, reageert CDA Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier tegenover dWT. Ferrier benadrukt dat het CDA een “behoorlijk” Surinaamse achterban heeft en haar stem wil blijven inbrengen in debatten met de regering. Het CDA is hiermee de derde partij die Surinaamse Nederlanders over belangrijke thema’s hoort.

Kathleen Ferrier

De aanzet daartoe is vorig jaar gegeven door de Socialistische Partij (SP) met de Suriname avonden. Hierna volgde de PvdA die eind vorig jaar gestart is met het presenteren van een initiatiefvoorstel waarin de contouren van de toekomstige relatie tussen Suriname en Nederland aangegeven zullen worden. Ferrier plaatst deze activiteit van haar partij tegen de achtergrond van de nieuwe relatie tussen beide landen. Ferrier die bij de Suriname debatten in de Tweede Kamer steeds gevraagd heeft hoe de inhoud in de nieuwe relatie eruit zal zien geeft aan, dat het CDA van het belang vindt van Surinaamse Nederlanders te horen hoe ze de nieuwe relatie zien. Het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) en de Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) zijn enkele van de organisaties die volgens Ferrier gehoord zullen worden door het CDA.

Deskundigen van CDA en daarbuiten zullen hun visie geven over de TO. Gekozen is om de TO hoog op de agenda te plaatsen, omdat deze nu actueel is en beide landen in overleg zijn over de toekomst van dit verdrag. Volgens Ferrier is het gebruik bij de CDA, dat wanneer belangrijke zaken spelen, de diaspora van het desbetreffend land gehoord wordt. CDA heeft in de Tweede Kamer geen ondersteuning gegeven aan de gezamenlijke motie van de PvdA en de SP om de regering te vragen de Surinaamse gemeenschap te horen over de TO, mede omdat volgens Ferrier het in deze niet de taak van de regering maar van politieke partijen is om zulks te doen. Ze brengt in herinnering dat het CDA de eerste partij is geweest die na de onafhankelijkheid van Suriname verklaard heeft dat het met de onafhankelijkheid niet als elk andere land gezien moet worden, maar als een bijzonder land waar Nederland bijzondere banden mee heeft.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

17-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics