Nickerie.Net, donderdag 19 maart 2009


Mogelijk 5.000 SRD voor overheidseigendomsperceel

19/03/2009

Paramaribo - Als onderdeel van hervormingen van het grondbeleid zal het begrip grondhuur langzamerhand plaats moeten maken voor eigendomstitel, waarvoor er mogelijk betaald zal moeten worden. “Het belangrijkste is dat wij met de nieuwe wet kunnen focussen op sociale woningbouwprojecten waarbij mensen slechts voor ontsluitingskosten van 5.000 of 10.000 SRD al over een eigendomstitel kunnen beschikken,” zegt een positief gestemde minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB).

Kapitaalkrachtigen zullen keihard moeten betalen voor gronden tot een maximale grootte van 2.500 vierkante meter, terwijl minder draagkrachtigen voor een nog te bepalen bedrag, eveneens kunnen beschikken over een eigendomsperceel volgens de onlangs afgekondigde Wet Verkoop Domeingrond. “Het kan ook dat de regering met subsidies komt voor de minder draagkrachtigen, terwijl kapitaalkrachtigen het volle pond zullen betalen waarbij de staat winst kan maken. Alle geld zal dan naar het ministerie van Financiën gaan,” zegt Jong Tjien Fa. Er zal volgens de bewindsman eerst een pilot worden gedraaid waarbij mensen met grondhuur in bekende gebieden als Latour, Zorg en Hoop, en Maretraite de mogelijkheid zullen krijgen om hun grondhuurtitel om te zetten in een eigendomstitel.

Hoeveel dat zal kosten zal nog worden bepaald. De bedoeling is dat het nieuwe systeem landelijk wordt uitgevoerd en de bewindsman zegt dat de eerste acties al over een paar weken te merken zullen zijn. Een der veiligheidsdrempels is dat de verkoop eerst door de ministerraad goedgekeurd zal worden om “situaties waarbij machtsgroepen of witwasorganisaties alles gaan opkopen” te voorkomen.

Wij gaan niet ‘alla dol’ grond verkopen omdat de zaak aan tal van voorwaarden is gebonden,” zegt de bewindsman. “Dit is een historisch moment waarbij wij voor het eerst in de geschiedenis van Suriname domeingrond gaan verkopen. Bouwrijpe kavels zijn nauwelijks te vinden. En als je dat wilt moet je duizenden euro’s betalen. Mensen moeten goedkoop kunnen komen aan eigendomstitels in Suriname,” aldus Jong Tjien Fa.

De Wet Verkoop Domein Grond is sedert 1980 voorbereid, maar is op 12 maart 2009 in het staatsblad afgekondigd door president Ronald Venetiaan. Hiermee hoopt Jong Tjien Fa dat er een eind zal komen aan alle andere titels die vanuit de koloniale tijd dateren en corruptiegevoelig zijn. “Wij komen eraan met goed grondbeleid,” aldus de bewindsman.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

19-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics