Nickerie.Net, donderdag 19 maart 2009


PvdA geeft aanzet toekomstverdrag met Suriname

Eric Mahabier, 19/03/2009

DEN HAAG - De Partij van de Arbeid (PvdA) heeft de aanzet gegeven voor de toekomstrelatie tussen Suriname en Nederland. Op initiatief van de Tweede Kamerleden Chantal Gill’ard en Pierre Heijnen stelt de partij een initiatiefnota op waarin de contouren van de nieuwe relatie tussen beide landen aangegeven worden. In dit kader is er dinsdagavond in de vergaderkamer van de PvdA in de Tweede Kamer een bijeenkomst gehouden waar ‘vrienden van Suriname’ hun visie gaven over deze nieuwe relatie.

PvdA Tweede Kamerleden Chantal Gill’ard en Pierre Heijnen (beiden rechts) tijdens een ontmoeting over de toekomstrelatie met Suriname. Verder van vlnr Shekar Bissesur, John Waalring en Iwan Leeuwin, die onder anderen belangstelling toonden.-. dWT foto/ Eric Mahabier

“Er is groot draagvlak om dit voort te zetten en een nieuw verdrag te maken, gebaseerd op gelijkwaardigheid, vriendschap en respect” reageert Gill’ard tegenover dWT over de uitkomst van deze bijeenkomst. De participanten aan deze bijeenkomst worden door Gill’ard ‘vrienden van Suriname’ genoemd. Gill’ard en Heijnen hebben van de aanwezigen complimenten gekregen voor hun initiatief. Opgemerkt werd dat de PvdA de eerste Nederlandse politieke partij is die een bijeenkomst met zo’n strekking houdt.

De inbreng van de aanwezigen varieerde van erkenning tot speciale banden op diverse gebieden in de nieuwe relatie. Investeren in talenten en menselijk kapitaal kwam ook aan de orde. “Een groot succes” bestempelt Gill’ard de bijeenkomst. De initiatiefnemers zullen de komende periode in andere delen van Nederland, waaronder Rotterdam en Amsterdam zulke bijeenkomsten houden. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor een ieder. Het ligt in de bedoeling om de nota nog dit jaar aan onder andere de Tweede Kamer aan te bieden voor beraadslagingen over de toekomstige relatie tussen beide landen. -

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

19-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics