Nickerie.Net, maandag 23 maart 2009


IMF-publicatie: Versterking duurzaamheid Suriname’s economisch beleid
Geplaatst: 23/03/2009

Paramaribo -  ‘Suriname, toward stability and growth’ is een publicatie die binnenkort gepresenteerd wordt. Het is van de hand van leden van de ‘Artikel IV Missies’ die op persoonlijke titel de studie hebben verricht en hun bevindingen in een boek hebben verwerkt. Hun doel met dit rapport is om de duurzaamheid van Suriname’s economisch beleid en groeivooruitzichten verder te versterken. Als uitgangspunten voor hun onderzoek kozen zij twee perioden waarin er sprake was van bijna-hyperinflatie. De schrijvers zijn tot de conclusie gekomen dat deze perioden in de jaren ‘90 het gevolg waren van onvoldoende macro-economische beleidsreacties op externe effecten op de economie. Die leidden tot minder opbrengsten uit de export van bauxiet. Ook de uitvoergroei wisselde sterk, waaruit niet alleen een zekere afhankelijkheid van de mijnbouwexport, maar ook het inadequate macro-economische beleid van toen blijkt.

Geconcludeerd wordt dat de vooruitzichten aanzienlijk beter zijn geworden, uitgaande van het onderzoek dat tot medio 2008 is verricht. Hierbij zijn de scherpe prijsdalingen van exportproducten hierna, niet meegenomen. Door de gunstige ontwikkelingen en het op stabiliteit gerichte beleid van de regering Venetiaan, is het vertrouwen in de economie sterk gegroeid en zijn de investeringen, de binnenlandse economische activiteit en de werkgelegenheid toegenomen. De inflatie is de afgelopen jaren gedaald als gevolg van het op stabiliteit gerichte beleid, in weerwil van incidentele prijsverhogingen door geïmporteerde inflatie, in verband met bijvoorbeeld het doorberekenen van internationale olie- en voedselprijzen.

In hun conclusies blijven de onderzoekers kritisch en zeggen dat, hoewel de beleidsformulering is verbeterd, de institutionele en beleidsformuleringsstructuren die de crises op gang brachten of deze niet konden voorkomen, grotendeels nog in tact zijn. Er worden derhalve aanbevelingen gedaan voor een op stabiliteit en groei gericht beleidskader op de middellange termijn die herhaling van de negatieve ontwikkelingen van de jaren ‘90 moeten voorkomen.

De schrijvers van het document zijn Bernhard Fritz-Krockow, Gamal El-Masry, Masahiro Nozaki, Tobia Roy, Rafael Portillo, Mariana Torres en Pawel Dyczewski, allen verbonden aan de Western Hemisphere Department van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zij zeggen van Surinaamse zijde goede medewerking te hebben ondervonden bij het doen van hun onderzoek. Het boek zal onder auspiciën van het ministerie van Financiën, de Centrale Bank van Suriname en de Anton de Kom Universiteit bij afzonderlijke gelegenheden gepresenteerd worden voor de universiteit en de financiële sector.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

23-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics