Nickerie.Net, woensdag 25 maart 2009


MCP wil duurzaam onderhoud infrastructuur

Beta Debidien, 25/03/2009

NIEUW NICKERIE - Alleen een goed onderhoudsprogramma kan ervoor zorgen dat de investeringen in kanalen en kunstwerken goed en duurzaam worden benut. Dat is dan ook het streven van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijnproject (OW MCP). Hij wil dat de infrastructuur en kunstwerken in het Corantijnkanaal efficiënt worden onderhouden. Volgens Richenel Small, secretaris van het bestuur van het OW MCP, heeft zijn organisatie vorig jaar met eigen inspanning en financiering het 66 km lange Corantijnkanaal onderhouden. Door gebrek aan geld konden Southdrain en Pand E niet adequaat worden opgeschoond. Small stelt dat het heel pakket – het Corantijnkanaal en beide zijkanalen – dit jaar wordt schoongehouden, om de toeleverings- en spilfunctie van deze kanalen te garanderen.

Eén van de uitlaten te Pand E dat vorig jaar oktober is opgeleverd.-. dWT foto/Beta Debidien

Ook het Surinamekanaal, dat per beschikking van het ministerie van Regionale Ontwikkeling in november 2008 is toegevoegd aan het OW MCP, wordt opgenomen in het onderhoudsprogramma 2009. Het OW MCP is samen met het World Wildlife Fund (WWF) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname bezig een proefproject op te zetten dat de haalbaarheid van biologisch onderhoud moet aantonen. De resultaten van dit project worden medio mei verwacht.

Oktober vorig jaar zijn de uitlaat- en inlaatkunstwerken vanuit het Suriname Europese Unie Nationaal Rijstprogramma opgeleverd. Dit project is betaald door de Europese Unie. Onder deze werken vallen de twee uitlaten te Southdrain en Pand E alsmede de twee inlaten op twee lokaties in de oostelijke dam van het Corantijnkanaal. Contractueel is de aannemer gehouden aan een onderhoudsperiode van één jaar. Het OW MCP is belast met de supervisie van de onderhoudswerkzaamheden. Volgens Small is er al een aantal gebreken geconstateerd. Het OW MCP-bestuur zal daarover praten met de ministeries van Planning en Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw, Veeteelt en Visserij en de aannemer.

Ook zal hij zich voorbereiden op zijn nieuwe taak om te zorgen voor de bediening en het onderhoud van deze kunstwerken en de oostelijke en westelijke dammen van het Corantijnkanaal. Onder hoge waterdruk in de Nannizwamp begeeft de oostelijke dam het op enkele plaatsen. Ook de westelijke dam vertoont enkele lage plekken, waardoor bij hoge waterstanden in het kanaal de dam overstroomt en het water een uitweg zoekt naar van de Corantijnrivier. De lage plekken zullen worden geïnventariseerd, waarna er een herstelplan komt.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

24-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics