Nickerie.Net, maandag 30 maart 2009


Padieboeren zien licht in de tunnel

Martin Redjodikromo, 30/03/2009

Paramaribo - Het probleem van de padieopkoopprijs wordt deze week beslecht. Zo optimistisch is Harinandan Oemraw van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) wel. Al langer dan een week weigeren de padieboeren hun oogst voor SRD 35 aan de rijstopkopers en -verwerkers te verkopen. De SPBA heeft een gemiddelde kostprijs van SRD54 per baal padie. Oemraw heeft inmiddels de regering om interventie gevraagd en zal via de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij proberen deze kwestie woensdag in de Raad van Ministers te bespreken. “We willen geen subsidie, maar steun ons of compenseer ons voor de gemaakte kosten,” roept hij de regering op. De regering zou het voorbeeld van Guyana moeten volgen waar de boeren tegemoet zijn gekomen met ruim vier miljoen US dollar. “En dat is ongeveer hetzelfde bedrag dat we hier nodig hebben,” zegt de SPBA-topman.

“Ja maar ik kan niet meer dan die SRD35 bieden,” zegt Wiren Bishesar van NV Sahara aan de krant. Hij is rijstopkoper, -verwerker en -exporteur. Hij onderstreept dat de lage prijs het gevolg is van de gekelderde wereldmarktprijs voor rijst. Twee seizoenen geleden was die prijs nog bijna 1.000 US dollar per ton, maar die is nu meer dan 50 procent afgenomen en ligt tussen de 475 en 550 US dollar. Twee seizoenen geleden streken de padieboeren gemiddeld nog SRD 100 per baal padie op. Het vorig seizoen daalde die prijs al naar SRD65.

De padieboeren kennen hun verantwoordelijkheid en zullen die ook nu niet uit de weg gaan, verzekert Oemraw. “Er komt geen rijstschaarste, want er is voldoende.” Als voedselleverancier verdient hij zijn boterham uit de samenleving en als hij zijn product niet aanbiedt, dan heeft hij geen inkomen.-.

Uitgewerkt tabel van een bedrijfseconoom van de gemiddelde kostprijs die een padieboer heeft. Let wel dat deze tabel niet van toepassing is op alle boeren, maar slechts een richtsnoer kan vormen voor het bepalen van de kostprijs.-. IndraT 03/29/2009 plus tabel kostencalculatie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

30-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics