Nickerie.Net, maandag 30 maart 2009


Prof. Gert Oostindie -  Surinaamse Nederlanders verloren voor thuisland

Wilfred Leeuwin, 30/03/2009

Paramaribo - Surinamers in Nederland, zeker zij die niet meer behoren tot de beroeps- of arbeidsmarkt, dreigen een verloren groep voor hun land van herkomst te worden. Geen harde (want niet wetenschappelijke), maar wel een realistische constatering, waar steeds een vraagteken bij geplaatst moet blijven. Het antwoord op dat vraagteken moet het liefst wetenschappelijk worden gezocht. Professor Gert OostindiŽ, directeur van het Koninklijk Instituut voor taal- land- en volkenkunde, gespecialiseerd op het gebied van Caribische en Nederlandse koloniale geschiedenis, heeft dat wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Tijdens een lezing vrijdagavond in het gebouw van het Institute for Graduate Studies en Research, van de Anton de Kom universiteit van Suriname, gaat hij onder andere in op het Surinaamse transnationalisme, de ontwikkeling en vooral het remigratievraagstuk van de postkoloniale gemeenschappen in Nederland. Volgens professor OostindiŽ wordt langzaam maar zeker afscheid genomen van de mythe van terugkeer naar het land van herkomst. Het standpunt van Ďwij zijn Surinamersí wordt, gezien vanuit de etnische verdeling, slechts in meerdere mate door de afro-Surinamer vastgehouden.

Over het remigratievraagstuk is OostindiŽ duidelijk. "De meest voor de hand liggende redenen om te remigreren zijn wanneer de persoon het beter wil hebben in het remigratieland, uit religieuze of politieke overwegingen of om materieel voordeel.Ē Hij vindt dat er vanuit Suriname geen beleid is voor landgenoten uit Nederland om die te betrekken in het beleid van Suriname. Anderzijds is het integratiebeleid van Nederland gericht op de demografische scheiding en gaan Surinamers in Nederland zich ook in meerdere mate aanpassen aan het land waarin zij wonen.

Dat maakt dat Surinamers daar, zich of geen illusies maken, of zelf geen ontwikkelingsvisie hebben voor het thuisland. Niet alleen Suriname of Nederland verandert, maar ook Surinamers in Nederland gaan met die verandering mee. Bij een eventuele remigratie zal het moeilijker zijn met mindere standaarden voor het leven genoegen te nemen. Zo is Suriname vooral voor de oudere generatie nauwelijks meer te herkennen.

De Nederlandse professor constateert ook een re-etnisering van Surinamers in Nederland. De afro-Surinamer vecht om erkenning in Nederland, de hindostaanse gemeenschap is snel Nederlands- en India-georiŽnteerd en richt zich in zekere mate ook op Engeland. De moslimgemeenschap is een nogal moeilijk te doorgronden groep, terwijl de marrongemeenschap geen sterke bindingsfactor heeft. Over het algemeen kenmerkt het nationalisme van de Surinamer zich door Anton de Kom tot wi egi sani, het trauma over de 1975-exodus, de decembermoorden en in mindere mate de Moiwana-slachting. Onder Surinamers is er ook geen sterke lobby bij de Nederlandse overheid als het gaat om bijvoorbeeld ontwikkelingsvraagstukken voor het thuisland; ze zijn meer gericht op Nederland zelf.

Van de 335.000 Surinamers die in Nederland wonen, mag worden aangenomen dat elkťťn van hen familie heeft in Suriname. Ze onderhouden sterke banden met die familie, zijn bereid die financieel te ondersteunen en hier en daar zijn er wat sociale projecten. Deze groep zorgt, vanwege de familiebanden, voor een groeiende toerismemarkt vanuit Nederland.

Op de vraag of Oost-IndiŽ zelf vindt dat er een grote verwijdering bestaat tussen Surinamers in Nederland en hun thuisland, stelt de professor: "Als het echt zo is dat er verwijdering plaatsvindt, is het erg en gooit Suriname belangrijke kansen weg". Op verdere vragen van de krant zegt hij best te begrijpen dat er emotionele bezwaren zijn in het thuisland tegen Surinamers die willen remigreren.

Zelf vindt hij dat Suriname niet veel zal hebben aan diegenen die geen bijdrage zouden kunnen leveren aan het arbeidsproces om bij te dragen aan het bruto nationaal inkomen. "En dan moet de vraag gesteld worden of remigratie een meerwaarde heeft voor Suriname.Ē .-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

30-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics