Nickerie.Net, zaterdag 11 april 2009


Zware regens zorgen voor slapeloze nachten bij padieboeren

Richenel Small

Nickerie – “Ik weet niet wat ik moet doen als ik niet kan oogsten. Hoe moet ik mijn lening betalen?” Zo uit een zeer bezorgde kleine landbouwer zich tegenover TIMES. Zijn bezorgdheid is niet ongegrond. Veel meer padieverbouwers kunnen ’s nachts de slaap niet meer vatten. Vroeg ingevallen zware regens zorgen er voor dat de padieoogst in het district Nickerie ernstig wordt gestagneerd. De regens komen op een moment waarop dat niet werd verwacht. De oogst is nog niet eens goed op gang gekomen. De piek wordt pas media april verwacht. Ondanks het feit dat het tussen eind februari tot eind april formeel kleine droge tijd is, blijft dagelijks regenen.

Naar de krant verneemt is ongeveer 25.500 hectare padie ingezaaid, waarvan het overgrote deel nog op de velden staat. Vanwege de gunstige padieprijzen in het afgelopen seizoen hebben veel meer verbouwers het besluit genomen om in te zaaien. In eerste instantie hadden de producenten al een tegenvaller: vanwege ongunstige wereldmarktprijzen liggen de padieprijzen veel lager liggen dan het vorige seizoen. Het grootste probleem is dat combines niet effectief kunnen worden ingezet. Sommige combines oogsten slechts 2 uren per dag en laten volgens landbouwers daarbij behoorlijke sporen achter. Hierdoor vrezen de verbouwers nu al dat zij voor het komende seizoen problemen zullen krijgen met de grondbewerking. Het water blijft namelijk liggen in de sporen, waardoor de grond moeilijk te bewerken zal zijn.

Een andere zaak waarmee de padieboeren zich bezighouden is de wijze waarop de padie van het veld vervoerd moet worden, aangezien de kleiwegen in een deplorabele toestand zijn komen te verkeren. Vooral in landaanwinningprojecten blijkt het probleem nijpend te zullen worden. Om padie te kunnen vervoeren moet nu ook voor extra transport betaald worden. “Met de al lage prijzen zullen we helemaal niet meer uitkomen”, klaagt de landbouwer.

Ook de padieoogst van Wageningen zal problemen ondervinden, vooral vanwege het feit dat de padie moet worden afgevoerd via kleiwegen, die nu haast onbegaanbaar zijn. Vroeger werd padie vanuit dat gebied met pontons via waterwegen vervoerd. Dit is nu niet meer mogelijk, waardoor de ex-SML-ers al bij hun eerste oogst met problemen geconfronteerd worden.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

06-04-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics