Nickerie.Net, dinsdag 14 april 2009


Levensmiddelentechnoloog Ricky Stutgard: ‘Groente in lauw water wassen’

Surinaamse groenten bevatten nog steeds te hoge gehalte  residuen  

Geplaatst: 11/04/2009

Paramaribo -  ‘De groente eerst een wasbeurt geven met gewoon water uit de kraan. Deze vervolgens in stukken snijden en daarna in lauw water wassen. En zoveel mogelijk proberen om een variëteit van groentesoorten te nuttigen’, raadt levensmiddelentechnoloog Ricky Stutgard aan. Gebleken is in Nederland dat sopropo uit Suriname een te hoge residugehalte van pesticiden bevat. Dit, door overmatig en onverantwoordelijk gebruik daarvan. Dit is zeer ernstig, zegt de voedingsmiddelentechnoloog. Het is niet de eerste keer dat onderzoek heeft uitgewezen dat Surinaamse groente naast de vereiste hoeveelheid vitamine ook gifstoffen bevat. Gezien het feit dat het residuniveau in Suriname niet geanalyseerd kan worden, stelt Stutgard de consumenten voor om extra alert te blijven. Zo wordt het afgeraden om supergave groentesoorten te kopen. Deze zullen gegarandeerd een hoog residugehalte bevatten.

Sopropo

Door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gesteld dat Suriname over een jaar over een eigen laboratorium kan beschikken, waar o.a. het residugehalte gemeten kan worden. Stutgard plaatst vraagtekens of de lokale bevolking hier profijt van zal hebben. Gesuggereerd wordt dat de exportproducten aan dit onderzoek onderworpen worden, terwijl anderzijds de lokale gemeenschap zich er helemaal niet van doordrongen is dat zij een behoorlijke hoeveelheid gifstoffen samen met groente nuttigt.

Stutgard vergelijkt het sopropo-incident met het geval van de gerookte vis. Enige tijd terug werd door de Europese Unie een exportverbod opgelegd aan Surinaamse exporteurs van gerookte vis. De wijze waarop het roken van de vis plaatsvond, had als resultaat dat er kankerverwekkende stoffen daarin zouden voorkomen. Door het ministerie van LVV zijn er inmiddels maatregelen getroffen. Maar deze zijn bedoeld voor de accommodatie en faciliteiten van de exporteurs. Zo werden zij na het exportverbod in de gelegenheid gesteld om slechts vis te exporteren. Het roken vond dan in Nederland plaats. Hiertegenover staat dat de lokale gemeenschap van Suriname weer wordt blootgesteld aan de gezondheidsgevaren die ontstaan bij het nuttigen van lokaal gerookte ‘warme vis’.

Adequate controle ontbreekt. Dit is ook het geval met groente. ‘Wij consumeren groente alsof er niets aan de hand is.’ Stutgard is ook op de hoogte van de stelling dat giftige stoffen afbreken wanneer groente wekenlang in de ijskast wordt bewaard. Helaas klopt deze informatie niet helemaal. Bovendien is het allesbehalve ideaal om groente wekenlang in de ijskast te bewaren.

Het residu, dat als gevolg van het gebruik van pesticide in de groente achterblijft en vervolgens in het lichaam van de consument binnenkomt, heeft een chronisch effect en kan kanker tot gevolg hebben. Vooral de spijsverteringsorganen zijn het doelwit. Onderzoek naar de oorzaak van het aantal kankergevallen in Suriname ontbreekt. Dit laatste punt vindt de voedingsmiddelentechnoloog wel vreemd.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

14-04-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics