Nickerie.Net, maandag 13 april 2009


Padieboeren eisen overheidsingrijpen bij totstandkoming opkoopprijs padie

09/04/2009

NIEUW-NICKERIE - Padieboeren eisen dat de regering een compromis afdwingt bij opkopers en rijstverwerkers. Deze groep wil slechts SRD 35 betalen voor een baal natte padie van 79 kilogram. Dit is ver beneden de kostprijs, vindt de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA). Zonder winst komt de belangenorganisatie op een verkoopprijs van SRD 54,43. Echter willen ruim twintig opkopers zelf de prijs voor de padieboeren bepalen. Dit dictatoriaal gedrag wordt niet langer geduld. Dit is gisteren ook kenbaar gemaakt aan een regeringsdelegatie onder leiding van Jagdiesh Bhansing, directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) die gisteren afzonderlijke gesprekken heeft gevoerd met SPBA-bestuursleden, en rijstverwerkers in Nickerie. Centraal bij deze gesprekken stond een werkbare opkoopprijs voor de natte padie.

dWT foto: Boeren trokken drie weken geleden massaal naar het districtscommissariaat om een protestbrief aan de regering te overhandigen. Ze zijn de dictatoriale werkwijze van opkopers en rijstverwerkers meer dan zat.-.

Intussen is de voorjaarsoogst de vierde week ingegaan maar kunnen de boeren nog steeds niet ontvangen voor het geleverde product. SPBA-bestuurslid Harinandan Oemraw typeert de gesprekken als heel vruchtbaar. “We hebben onze wensen en grieven op tafel gelegd en nu is het aan de regering om deze te verwerken. We hebben de regeringsdelegatie het mandaat gegeven om te praten met de verwerkers om te komen tot een compromis”, zegt Dwarka. De komst van de regeringsdelegatie naar Nickerie ziet Dwarka als een officieel antwoord op de petitie die de belangengroep drie weken terug via districtscommissaris Bhagwan Shankar heeft aangeboden aan de regering.

Hij wil graag weten welke exercities de verwerkers hebben gemaakt. Beide groepen stellen zich op het standpunt dat wat de uitkomst ook mag zijn van de onderhandelingen, er verslag moet worden gedaan en dat de regering moet aangeven hoe eventuele verschillen te zullen dekken.

“We praten niet over subsidie of compensatie, maar liever over maatregelen die de regering gaat treffen om dan een aanvaardbare prijs tot stand te kunnen brengen tegen de achtergrond van de calculatie”, beredeneert Dwarka. De organisatie is opgelucht dat de gesprekken zijn gevoerd op regeringsniveau, omdat dit een slepende kwestie leek te worden. “Wij van de SPBA willen dat er rust heerst binnen de totale rijstsector”. De delegatie zal de informatie in Paramaribo bespreekbaar maken.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

13 -04 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics