Nickerie.Net, vrijdag 17 april 2009


Eerste oogst voor SML-boeren hoopgevend

Richenel Small

 

Wageningen – De afgelopen week is de oogst begonnen voor ex-werknemers van de Stichting Machine Landbouw(SML), die hebben gemeend te moeten inzaaien. Volgens een der boeren zijn de opbrengsten redelijk goed te noemen en mogen de nieuwe landbouwers tevreden zijn over het gepresteerde. Vooral tegen de achtergrond dat zij nog geen ervaring hadden met het planten van padie, zijn ze nu toch wel blij dat de opbrengsten meevallen. Dit geeft moed om door te gaan.

 

Een combine is bezig te oogsten op een perceel van een ex-SML-er die vorig jaar samen met 186 anderen een perceel toegewezen kregen. De boeren die hebben gemeend in te zaaien, zijn dik tevreden over de eerste oogst.Timesfoto Richenel Small.

 

Op het eerste afgeoogste perceel is een opbrengst gehaald van 5,8 ton per hectare, terwijl volgens hem op het tweede perceel een hoger opbrengst wordt verwacht. De hevige regen aan het einde van de vorige maand, hadden voor verwarring gezorgd, omdat het niet zeker was of de boeren wel zouden kunnen afoogsten. Bij het afoogsten was ook transport niet gegarandeerd en de “SML-boeren” dreigden al in hun eerste seizoen een verlies te zullen leiden. “Nu de weersomstandigheden zijn verbeterd, verloopt de oogst vlot”, zegt een opgeluchte padieverbouwer aan TIMES.

 

Volgens de boeren die daadwerkelijk hebben ingezaaid, zijn de percelen nog en beetje drassig, maar lukt het wel om vrijwel normaal met combines af te oogsten. Vorig jaar kregen 187 personen, die in het kader van privatisering van de Stichting Machinale Landbouw (SML) bereid waren in de productie te gaan om zodoende hun bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land, een stuk perceelland. Niet alle gegadigden besloten om in te zaaien. Een deel van hen verhuurde het perceel in een poging zelf niet te veel risico’s te nemen.   

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

17 -04 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics