Nickerie.Net, vrijdag 17 april 2009


Machinehouders Wageningen eisen landbouwgrond om uit schulden te geraken

Richenel Small

 

Nickerie - “De leden van de Vereniging van Machinediensten (VMD) zien graag dat hun problemen op korte termijn worden opgelost middels het beschikbaar stellen van grond. Aan de President van de Republiek Suriname zal gevraagd worden zijn invloed aan te wenden om dit te realiseren.” Dit zegt Sieuwlal Bishesar in een exclusief gesprek aan TIMES. De VMD-ers stellen zich op het standpunt dat ook zij ex-medewerkers zijn van de Stichting Machinale Landbouw (SML) en dat de regering een aanzet zou kunnen geven door aan hen grond te geven, zodat zij in staat gesteld worden om uit hun financiële problemen te geraken.

Bishesar geeft concreet aan dat hij op 20 juni 1996 een tractor heeft gekocht van het merk Massey Ferguson voor een bedrag van Sf 17.190.095,-- (nu SRD 17.190,09). Betaling van de schuld werd toen gepleegd in Surinaamse gulden op basis van de toen geldende gemiddelde koers van de Centrale Bank van Suriname. Toen was contractueel afgesproken dat indien de betaling niet door de kopers werd voldaan, zij een rente van 2% per maand zou bedragen over het openstaande factuurbedrag.  Intussen zegt Bishesar door de rente een bedrag te hebben betaald, dat vele malen hoger ligt dat het geleende kapitaal. Hij zegt vanaf 1996 tot en met 2002 al een bedrag te hebben betaald van SRD 44.000 en dat hij nog een openstaande schuld heeft van meer dan SRD 30.000,-- opgebouwd door boeterente. Hierbij moet volgens hem nog gesteld worden dat zij grote bedragen moet ontvangen van de SML, waarop zij echter geen rente kunnen vorderen.

Verschillende directies van de SML hebben vaker beloofd een oplossing te bewerkstelligen, maar hebben totnogtoe niets gerealiseerd. De belofte van de minister van LVV om de banken te schrijven teneinde de boeterente af te schaffen is niet geschied. Ook de gang naar de rechter heeft volgens Bishesar geen soelaas geboden. Zeer tot zijn ongenoegen zegt hij ook gehoord te hebben dat de regering een groot stuk land beschikbaar wil stellen aan een instantie om zaaizaad te produceren en vraagt zich af waarom er niet gedacht wordt aan ex-medewerkers van de SML, die grote schulden hebben en niet hieruit kunnen komen.

Nu regering gemeend heeft om 187 ex-medewerkers tegemoet te komen, rijst bij de VMD-er de vraag of niet hetzelfde oplossingsmodel kan worden gehanteerd bij de machinehouders. Hij vindt dat er genoeg land voorradig is en dat de VMD-ers, die in 1982 en 1983 gedwongen waren ontslag te nemen, nu de helpende hand moet worden geboden.  

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

17 -04 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics