Nickerie.Net, woensdag 22 april 2009


ICT'er en politicus Prim Raghoebarsing heengegaan
Eric Mahabier, 21/04/2009

Paramaribo - “Een zware schok”, zo typeert Anand Girjasing de dood van zijn strijdmakker Prim Raghoebarsing. Raghoebarsing is gisteren plotseling ingeslapen. De twee vrienden leerden elkaar in 2000 kennen en stonden aan de basis van de eerste vernieuwingsbeweging die voor verandering, vernieuwing en verjonging in de VHP moest zorgen. De dood van zijn strijdmakker is voor Girjasing aanleiding om een ‘punt’ te zetten achter zijn ‘actieve’ participatie in de VHP en de politiek. “Er valt voor mij niet veel meer te doen. Prim was de motor achter alles. Ik zet een punt erachter, want ik denk niet dat ik ooit iemand zoveel kan vertrouwen als Prim”, geeft een emotionele Girjasing aan.

Prim RaghoebarsingPrim Raghoebarsing

“Enorme schok voor de hele familie. Op zo’n jonge leeftijd hebben we onze zorgzame broer verloren”, zegt een diepbedroefde broer Iwan Raghoebarsing. De verslagenheid bij Iwan wordt groter als hij terugdenkt aan de woorden van Prim die zich opmaakte om in mei naar Nederland te gaan. Iwan die in Nederland woont zou dan zijn 50ste jaardag vieren en Prim drong erop aan voor zijn jongere broer doksenvlees klaar te maken voor het verjaardagsfeest. “Hij was de lievelingsoom van alle kinderen van de broers en de zusters”, zegt Iwan. Minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft ook een zorgzame broer verloren, zegt Prim. Hij weet dat ook bij de bewindsman de schok enorm is.

Raghoebarsing was een harde werker, zegt Iwan over de eigenschappen van zijn broer. Naast politicus was Prim ondernemer. Hij was directeur van de computerzaak CFASS. In het weekend was hij met zijn gezin in Nickerie. “Het lijkt alsof hij een voorgevoel had. Want hij heeft ervoor gekozen in één auto met zijn gezin daar naartoe te gaan en met hun hele leuke momenten te beleven”, vertelt Iwan. Hij laat drie dochters, een vrouw, twee broers en twee zusters achter.

Ook VHP-woordvoerder Harold Ramadhani typeert Raghoebarsing als een harde werker. Hij memoreert in dat kader de bijdrage van de overledene tijdens de verkiezingen van 2000. Ondanks die met zijn vernieuwingsbeweging een andere richting, dan het VHP-bestuur had uitgezet, koerste was er volgens Ramdhani een goede verhouding tussen Raghoebarsing en de partij. “Bij ons is bekend dat Prim altijd het allerbeste van en voor de VHP heeft willen hebben.”

Dat heeft hij volgens Ramdhani, recentelijk gedemonstreerd door dinsdag een concept statuten en huishoudelijk reglement, “zoals hij dat zag” aan VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe aan te bieden. Volgens Girjasing lag het in de bedoeling van Raghoebarsing om dit concept als voorbeeld voor andere partijen bij het Onafhankelijk Kiesbureau, het Centraal Hoofdstembureau en De Nationale Assemblee te presenteren.

Asis Gajadien, die later met de tweede vernieuwingsbeweging een samenwerking met Raghoebarsing aanging zegt een prettige relatie te hebben gehad met Prim. “We hebben samen het proces ingezet voor verandering en vernieuwing binnen de VHP”, aldus Gajadien. Raghoebarsing werd 51 jaar oud.-.


Asiskumar Gajadien: ‘Ideeën van Prim zullen voort blijven leven’  
Geplaatst: 22/04/2009 (Dagblad Suriname)

Paramaribo -  ‘Prim Raghoebarsing is ons helaas komen te ontvallen. Maar zijn ideeën zullen voort blijven leven. Wij van de vernieuwingsbeweging zullen ervoor zorgen dat de vernieuwingen die hij graag wilde zien binnen de Vooruitstrevende Hervormingspartij, de VHP, bewerkstelligd worden’, zegt het lid van de vernieuwingsbeweging Asiskumar Gajadien. Hij onderstreept dat Raghoebarsing een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd tot verbetering van de regelgeving binnen de partij.

De Stichting Vernieuwingsbeweging binnen de VHP (VVV) is door Raghoebarsing opgericht. De organisatie waar Gajadien deel van uitmaakt, betreft weer een andere vernieuwingsbeweging binnen de VHP. De twee organisaties onderhouden nauw contact met elkaar. Afgelopen donderdag zijn door Raghoebarsing, de conceptstatuten van de VHP waaraan hij heeft gewerkt, aangeboden aan Gajadien. Er heeft toen breed overleg plaatsgehad. Er is bijkans twee uren lang met elkaar gesproken. Ook zaterdagavond hebben zij telefonisch contact met elkaar gehad. ‘Hij was aardig op weg om de activiteiten te synchroniseren. En wanneer je plotseling hoort dat hij er niet meer is, dan is het zeker schokkend’, vertelt Gajadien. Hij bestempelt zijn makker als een persoonlijkheid die zijn eigen stijl had. ‘Iemand die vaak meteen wilde handelen. Zonder enige vrees zette hij zich volledig in om zijn doelen te realiseren. Een vertrouwenspersoon voor velen.’ Zijn handelen wordt door Gajadien bestempeld als ‘veel hoopgevend’.

Het plotselinge heengaan van Raghoebarsing laat ook een enorme leegte achter voor het hoofdbestuurslid van de Stichting Vernieuwingsbeweging VVV, Anand Girjasing. ‘Het is de grootste schok in mijn leven geweest’, betitelt hij het plotselinge verlies van zijn makker. In zijn heengaan verliest Girjasing een ware vertrouwenspersoon. ‘Aan hem kon ik alles vertellen. Hij was geweldig. Ik denk niet dat ik die vertrouwensrelatie met een andere persoon zal kunnen opbouwen.’ Zoals Girjasing het zelf verwoordt, hebben de twee samen strijd gevoerd. Door dik en dun hebben zij elkaar ondersteund.

Vanwege zijn dagelijkse werkzaamheden als waarnemend politie ressortcommandant van Geyersvlijt kon Girjasing niet dagelijks contact onderhouden met Raghoebarsing. Maar, elkaar een keer in de week ontmoeten om te babbelen over de politieke ontwikkelingen, dat gebeurde routinematig.

Raghoebarsing is de motor geweest achter de vernieuwingsbeweging. Zijn harde werk en inzet moeten niet zomaar in het midden gelaten worden, omdat hij afscheid heeft genomen van het aardse leven. ‘Het is een initiatief van hem geweest. Wij moeten doorgaan met het werk. Wij zullen het harde werk van hem voortzetten’, zegt Girjasing vastberaden.

Prim Ragoebarsing, die maandagmorgen omstreeks tien uur geheel onverwachts het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld, is 51 jaar oud geworden.
Asha Bhagwat


Nickerie.Net condoleert alle nabestaanden.


Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd / Dagblad Suriname

21-04-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics