Nickerie.Net, dinsdag 21 april 2009


Venetiaan dik tevreden over Amerika-top + relevante berichten

Ivan Cairo, 20/04/2009

PORT-OF-SPAIN - President Ronald Venetiaan is gisteravond met een tevreden gevoel teruggekeerd uit Port of Spain, Trinidad & Tobago. Het resultaat van de America’s-summit is “bevredigend en goed”, zei hij gistermiddag aan de Ware Tijd kort vóór vertrek naar Paramaribo. “Een heleboel mensen hadden verwacht dat er een spanningsveld zou zijn tussen de Verenigde Staten en de linkse groep van Latijnsamerikaanse landen, maar dat is uitgebleven”. Voor een belangrijk deel kwam dat door de openingstoespraak van de Amerikaanse president Barack Obama, die een serieuze handreiking deed naar de achtertuin van Washington.

De sfeer in de wandelgangen beschrijvend, zegt Venetiaan, dat de linkse presidenten zoals Hugo Chavez, Evo Morales en Daniel Ortega, Obama’s toespraak “hoopgevend” vonden voor Latijns-Amerika en daarom hebben ingebonden. “Vanaf dat moment is de hele atmosfeer veranderd”, vindt het staatshoofd.

President Ronald Venetiaan en firstlady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg in een geanimeerd gesprek met president Barack Obama van de Verenigde Staten.-dWTfoto: .

Tijdens de officiële opening vrijdagavond hadden Ortega en zijn Argentijnse collega Cristina Kirchner nog scherpe uitspraken richting Washington gedaan, maar was de sfeer daags daarna tijdens de meeting tussen Obama en UNASUR, de organisatie van Zuidamerikaanse landen, helemaal ontdooid.

 Venetiaan: “De latinos van de linkse groep waren vast van plan hun nagels te laten zien om de behandeling die hun regeringen hebben gekregen van de regering-Bush. Op het laatst was het echter Chavez van Venezuela zelf, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd om te voorkomen dat er met de slotverklaringen geen moeilijke dingen naar buiten kwamen.” Ofschoon niet unaniem, is de eindverklaring – de Port of Spain Declaration – in consensus aangenomen. Wat de kwestie-Cuba betreft, wordt verwacht dat er tussen Havana en Washington een dialoog opgang komt die ertoe moet leiden dat de betrekkingen tussen de twee rivalen beter worden. Het klimaat daarvoor is aanwezig, stelt president Venetiaan. Obama heeft reisbeperkingen voor Amerikaanse staatsburgers en geldovermakingen naar het communistische land opgeheven en gezegd open te staan voor dialoog. Nu ligt het aan Cuba om ook een substantieel gebaar te maken. “Het is niet zo dat alleen de VS stappen moeten doen naar normalisering”. Ofschoon over Cuba is gesproken, hebben de leiders ervoor kunnen zorgen dat dit thema de bijeenkomst niet heeft overheerst. Ook hebben de leiders zich gebogen over de ernstige problemen van Haïti. Daarnaast is ook ruime aandacht besteed aan het aandragen van oplossingen voor de kleine en kwetsbare economieën die getroffen worden door de crisis, maar de middelen niet hebben om daar adequate maatregelen tegen te treffen.-.


America Summit begonnen Obama lanceert miljoenen fonds voor buurlanden

Ivan Cairo, 18/04/2009

PORT OF SPAIN - Een toekomst van vooruitgang, persoonlijke veiligheid en bescherming van vrijheden voor iedereen op het westelijk halfrond. Dat is waar Barack Obama, president van de Verenigde Staten van Amerika, naar streeft. “Dat is de toekomst die we samen kunnen realiseren, maar alleen als we doorgaan met een nieuw besef van partnerschap”, zei Obama gisteravond in Port of Spain, Trinidad & Tabago, bij de opening van de Vijfde Summit of the Americas. Hij gaf aan, het Congres goedkeuring te hebben gevraagd 448 miljoen US dollar beschikbaar te stellen voor directe hulp aan landen in de regio die het zwaarst getroffen zijn door de huidige wereldcrisis.

De Amerikaanse president, Barack Obama (2de van links), schudt de hand van de Venezolaanse president, Hugo Chavez, gisteren voor de officiële opening van de 5th Summit of the Americas in Port of Spain, Trinidad and Tabago. Obama heeft landen in de regio miljoenen US dollars hulp in het vooruitzicht gesteld.-APfoto / Marianna Kambon.

Hij kondigde een nieuw micro-financieringsfonds aan, dat leningen beschikbaar gaat stellen voor kleine ondernemers en bedrijven in elk land van de regio. Obama: “Dit is geen liefdadigheid; samen kunnen we een bredere basis leggen voor vooruitgang, die nieuwe markten creëert, economische groei stimuleert voor alle volkeren op ons continent, want onze economieën zijn met elkaar verweven”.

Het tijdperk dat eerdere partnerschappen niet aan de verwachtingen hebben beantwoord en het opleggen van dictaten door de VS is voorbij. “Ik doe u de toezegging dat we een gelijkwaardige partner zoeken”, zei hij, “een partnerschap waar de één niet belangrijker is dan de andere. Het moet een samenwerking worden van wederzijds respect, gemeenschappelijke belangen, normen en waarden.”

“Om vooruit te gaan kunnen we geen gevangene blijven van onze meningsverschillen uit het verleden. Ik ben hier niet gekomen om te debatteren over het verleden; ik ben gekomen om te praten over de toekomst”, vervolgde hij. Wat betreft Cuba kondigde Obama aan, dat Amerikaanse staatsburgers nu ongelimiteerd mogen reizen naar Cuba en ook ongelimiteerd geld naar familie in het communistisch land mogen overmaken.

De VS wil nauwer samenwerking om voorspoed voor de bevolkingen te realiseren, acties ondernemen om kredieten weer toegankelijker te maken en banen helpen scheppen. In dat kader zal ook nauwer worden samengewerkt om te bevorderen dat de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank meer kredieten beschikbaar stelt. Als belangrijk financieel centrum neemt Washington de verantwoordelijkheid om voor te gaan in de hervorming van regelgeving voor de financiële wereld. Ook het energievraagstuk wil hij samen aanpakken. In dat kader legde Obama gisteravond een voorstel op tafel om een nieuw energie- en klimaatpartnerschap voor de Amerika’s tot stand te brengen. Dit zal de basis moeten leggen voor een duurzame toekomst. De lidlanden zullen hun eigen unieke bijdrage inbrengen en specifieke noden kunnen aankaarten, in het streven hernieuwbare energie op te wekken, werkgelegenheid te creëeren en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Wat betreft misdaadbestrijding gaat de VS op eigen territoir agressieve maatregelen treffen om de vraag naar cocaïne terug te dringen en wapensmokkel te voorkomen, waardoor deze geen voedingsbodem biedt voor criminaliteit in buurlanden om aan de vraag naar drugs door de VS te kunnen voldoen. In dat kader stelt de VS 30 miljoen US dollar beschikbaar voor versterking van de justitiële en veiligheidssamenwerking met het Caribisch gebied. Obama zegt het tot een prioriteit te hebben gemaakt, de conventie inzake illegale wapenhandel te ratificeren.-.


President Venetiaan: Cuba mag Amerika’s top niet domineren

Ivan Cairo, 18/04/2009

PORT-OF-SPAIN - Cuba mag de agenda van de Vijfde Summit of the Americas niet overschaduwen. Het opnieuw betrekken van het communistische land bij het bespreken van de ontwikkeling van dit continenten is belangrijk, maar de andere vraagstukken moeten ook voldoende aandacht krijgen. Op deze top is voor Suriname het bespreken van vraagstukken rond klimaatsverandering van betekenis. Dat zei president Ronald Venetiaan aan de Ware Tijd, kort voor aanvang van de summit in zijn suite in het Hyatt Regency hotel, Port-of-Spain, Trinidad and Tobago. De top is belangrijk, zegt Venetiaan, omdat er zich nieuwe condities hebben aangediend en er nieuwe mogelijkheden zijn voor andere ontwikkelingsrichtingen in de Amerika’s. Hij wees op het nieuw leiderschap in de VS en Cuba en ontwikkelingen die duiden op ontdooien van de betrekken tussen deze twee landen.

President Ronald Venetiaan treedt de congreszaal van het Hyat Regency hotel binnen, gisteren tijdens de officiële opening van de 5th Summit of the Americas in Port of Spain, Trinidad and Tabago.APfoto / Andres .

Ofschoon het van belang is om over Cuba te praten, moet ervoor gewaakt worden dat dit aandachtspunt de agenda niet gaat overheersen. “Cuba is niet aanwezig, maar je hebt kans dat Cuba de belangrijkste factor wordt op de conferentie”. Niet alleen de “linkse presidenten” in de Amerika’s, maar ook de Caricom-leiders “zien toch wel uit naar een ontwikkeling waarbij Cuba betrokken zal kunnen worden en ten tweede de verhouding tussen Cuba en de Verenigde Staten toch beter zal kunnen worden dan in de afgelopen jaren”, stelt het staatshoofd.

Venetiaan zegt aan de conferentie deel te nemen om zijn stem te laten horen wanneer onderwerpen en standpunten worden besproken die van invloed kunnen zijn op de positie van Suriname. Klimaatsverandering gepaard gaande met zeespiegelstijging, duurzame exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en energievoorziening maken de conferentie ook belangrijk voor Paramaribo. In de marge van de summit hebben de Caricom-leiders ook een tête-á-tête met VS-president Barack Obama.

Venetiaan wil niet vooruitlopen op wat zal worden besproken, maar verwacht wel dat het vraagstuk rond tax havens door de Caricom zal worden aangesneden. Een aantal lidlanden zijn belastingparadijzen waar veel Amerikaanse burgers en bedrijven gebruik van maken. Washington dringt nu aan op strengere controle als onderdeel van maatregelen om de huidige financiële crisis te bedwingen.

Venetiaan erkent dat eerder geventileerde, grotere belangstelling van de VS voor het Caribisch Gebied niet goed is uitgepakt, vermoedelijk door de aanslagen van 11 september 2001, gevolgd door de oorlogen in Irak en Afghanistan en de strijd tegen het terrorisme, waar de VS zijn handen mee vol heeft. Verwacht wordt dat de hernieuwde commitment wel vruchten afwerpt.-


Venetiaan geeft Chavez politieke waarschuwing

20/04/2009

Paramaribo - President Ronald Venetiaan heeft zondag na afloop van de Vijfde summit of the America's op Trinidad & Tobago, zijn Venezolaanse ambtgenoot Hugo Chavez aangesproken op het gedrag van zijn ambassadeur Francisco Simanças.

Volgens Venetiaan bemoeit Simanças, die de ambassadeur voor Venezuela in Paramaribo is, zich iets teveel met interne politieke aangelegenheden. De president heeft gisteren geen namen genoemd en zei op aandringen van de krant dat een goede journalist wel weet om welk land en welke ambassadeur het gaat. “Ik heb vandaag (gisteren...red) nog één van deze, recht voor hun raap pratende presidenten gezegd om zijn ambassadeur hier in Suriname te waarschuwen."

Deze kwestie kwam terloops op de persconferentie ter sprake toen het staatshoofd zijn mening gaf over collega-presidenten die op de top aanwezig waren. "Leiders die recht voor hun raap praten en gewoon zeggen wat zij willen zeggen," typeerde het staatshoofd. "Het moet maar goed aflopen, want als je twee van zulke leiders tegenover elkaar hebt staan, loopt het goed fout." Bekend is dat op de topbijeenkomst dit etiket is gedragen door onder andere president Evo Morales van Bolivia, maar in het bijzonder door Hugo Chavez. In Suriname is het publiek geheim dat ambassadeur Simanças goede betrekkingen onderhoudt met oppositionele politieke partijen.-.


Obama via achterdeur naar summit

Ivan Cairo, 18/04/2009

PORT OF SPAIN - President Barack Obama is gistermiddag ongemerkt het Hyatt Regency hotel, waar de Vijfde Summit of the Americas wordt gehouden, binnengeslopen. Terwijl honderden journalisten met camera’s en microfoons in de aanslag de aankomst van het Amerikaanse staatshoofd afwachtten, werd hij vermoedelijk via de parkeerhaven aan de andere zijde het hotel binnen geloosd. Dit tot grote teleurstelling van journalisten en honderden andere personen die een glimp van de charismatische leider wilden opvangen.

President Barack Obama wuift naar journalisten en fotografen bij zijn aankomst in het Hyatt Regency hotel in Port of Spain, Trinidad, waar de 5e Summit of the Americas in Port of Spain, gisteren is aangevangen.-AP foto/Andres Leighton.

Tot de sluiproute is vermoedelijk besloten na aankomst van president Hugo Chavez van Venezuela. Bij aankomst van de Venezolaanse leider ging het even mis met de beveiliging, toen journalisten door de afbakening drongen en ook anderen naar voren schoten om opnames te maken. Veiligheidsfunctionarissen hadden op dat moment handen vol werk om de situatie weer in de hand te krijgen. Voor een belangrijk deel zorgde Chavez zelf voor de consternatie. Hij liep na de horde persmuskieten te hebben begroet niet onmiddellijk door naar de ingang van het hotel zoals de andere leiders, maar liep naar hen toe, maakte een babbeltje en beantwoordde zelfs vragen die naar hem werden geschreeuwd.

De veiligheidsdienst van Obama hield daarna nog enige tijd de schijn op als zou het staatshoofd ook langs die weg aankomen, door nog druk op en neer te bewegen voor het hotel en aanwijzingen te geven. Op een gegeven moment waren alle Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen spoorloos verdwenen en begon het bij de menigte te dagen dat Obama al hoog en droog in de conferentiezaal was aangekomen. Teleurgesteld droop men vervolgens af. “Ik vind het jammer dat ik niet een glimp van Obama heb opgevangen”, liet een jonge vrouw zich nog ontvallen. Toch was ze blij wel een foto van Chavez te hebben geschoten. “Hem had ik toch ook willen zien”, gaf ze aan.

In Trinidad is trouwens grote kritiek op de regering, omdat tot gisteren niet bekend was of Obama ook een publiek optreden zal hebben, waar de gewone man hem te zien krijgt zoals hij onlangs op zijn tournee door Europa heeft gedaan. Oppositielid Jack Warner, zei aan verslaggevers het onvoorstelbaar te vinden dat de regering deze gelegenheid niet aangrijpt om Obama in een stadion te krijgen, waar hij vooral de jeugd van het land zou kunnen toespreken. “Dit wordt een gemiste kans”, vindt de politicus.-.


 

Port of Spain (Trinidad) - Een top kan tot een succes worden bestempeld zelfs als deelnemers weigeren het slotcommuniqué te ondertekenen.Dat was het geval met de Top der Amerika's in Trinidad, waar de verzoening tot stand kwam tussen de Verenigde Staten en al zijn rivalen in de regio, Venezuela incluis. Volgens de Spaanse krant El País kwam in de hoofdstad Port-au-Prince een einde aan 'jaren van vijandschap' tussen de VS en de regio die ooit gold als zijn achtertuin. Dat is niet alleen te danken aan de Amerikaanse president Barack Obama, die de 33 overige deelnemers verzekerde dat het tijd is voor 'een nieuw begin' in de relatie. Een relatie, dat zei Obama niet, die onder zijn voorganger kil of ronduit vijandig was.

Hugo Chavez doet Obama het boek van Galeano cadeau. Foto EPA

Maar ook Amerika's felste criticus, president Hugo Chávez van Venezuela, stelde zich verrassend verzoenend op. Hij schonk Obama een bij linkse Latijns-Amerikanen geliefd boek en beloofde samenwerking met de nieuwe regering in Washington. Ook benoemt Chávez weer een ambassadeur in de VS.

Chávez en zijn aanhangers, onder wie de presidenten van Bolivia en Nicaragua, weigerden gisteren echter het slotcommuniqué te ondertekenen. Ze vonden het onaanvaardbaar dat daarin geen veroordeling staat van het Amerikaanse embargo tegen Cuba.

Chávez had de weigering van tevoren aangekondigd en de andere deelnemers deden geen pogingen hem op andere gedachten te brengen. Dat was zo afgesproken. De premier van Trinidad en Tobago, Patrick Manning, tekende 'namens allen' de slotverklaring, waarbij hij rekening hield met de bezwaren.

Voor Chávez was het wennen. Niet hij, maar Barack Obama was de ster van de driedaagse top. De Amerikaanse president sloeg bij tijden een nederige toon aan. Zoals toen hij verzekerde: ''Voor de Verenigde Staten zijn er geen kleine of grote bondgenoten in Latijns-Amerika, alle landen zijn voor ons gelijk.''

Obama verraste met een hulde aan de Cubaanse artsen en verplegers die in tal van Latijns-Amerikaanse landen de armsten gratis verzorgen. Obama: ''Dit is een bewonderenswaardig voorbeeld van interactie tussen volken in de regio.''

Hij zei verder: ''De militaire macht is slechts een deel van onze macht, die we meer moeten aanvullen met diplomatieke en humanitaire initiatieven.'' Obama loofde zelfs zijn tegenstander Evo Morales, de indiaanse president van Bolivia, die de VS beticht van een moordcomplot. (HET PAROOL)


Linkse bijbel moet Obama inwijden

AMSTERDAM - Ooit betitelde Hugo Chávez zijn Amerikaanse ambtsgenoot als een ignorante, een onwetende, wat betreft zijn kennis over Latijns-Amerika. Mogelijk met het doel Obama's onkunde op te heffen, schonk de Venezolaan hem zaterdag in Port-of-Spain een exemplaar van Las Veinas Abiertas de América Látina.

Obama verkeerde even in de veronderstelling dat Chávez het boek had geschreven, maar een blik op het omslag maakte zijn vergissing duidelijk. De schrijver is de Uruguayaan Eduardo Galeano. Zijn in 1971 verschenen boek geldt als een bijbel voor degenen die het Westen, vooral de Verenigde Staten, beschouwen als de bron van alle plagen die Latijns-Amerika hebben geteisterd, en nog steeds doen.

Eduardo Galeano: Las venas abiertas de America Latina. Het boek heet in het Nederlands 'De aderlating van een continent', vijf eeuwen economische exploitatie van Latijns-Amerika'. Bij Amazon.com heeft Chávez' cadeau geleid tot een stormloop op de vertaling in het Engels.

Las Veinas heeft de tijd goed doorstaan, exemplaren zijn nog steeds te vinden in boekwinkels overal in Latijns-Amerika. Conservatieve critici hebben de schrijver beschuldigd van een wel erg selectieve keuze van zijn 'schurken', van de conquistadores tot de multinationals en de CIA. Ze spraken van een, met talent geschreven, 'pamflet' en een voorbeeld van de manier waarop links in Latijns-Amerika op zoek is naar een gemakkelijke zondebok.

Maar de vele liefhebbers zullen vooral zijn geboeid door de spannende, kleurrijke verteltrant.

De 69-jarige Galeano is na wat omzwervingen teruggekeerd in zijn geboortestad Montevideo. In kranten in het zuiden van Zuid-Amerika geeft hij nog steeds zijn mening over van alles en nog war, ook over voetbal. Galeano brak met zijn fan Fidel Castro nadat deze in 2003 critici massaal in de cel had laten gooien. (RENÉ TER STEEGE)

 


Geen slotverklaring Amerikaanse top

PORT OF SPAIN - De landen van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) zijn het niet eens geworden over een slotverklaring van hun driedaagse topontmoeting. Dat heeft de premier van gastheer Trinidad en Tobago, Patrick Manning, zondag gezegd.

Enkele door linkse staatshoofden geleide landen in Zuid- en Midden-Amerika, waaronder Bolivia en Venezuela, hadden op voorhand gezegd dat zij de slottekst niet zouden ondertekenen. Ze wilden daarmee laten zien dat ze solidair zijn met Cuba, dat al tientallen jaren wordt geweerd van OAS-bijeenkomsten.

Ondanks het meningsverschil lijkt de top toch historisch te zijn geweest. De Amerikaanse president Barack Obama schudde zaterdag de hand van een oude vijand van zijn land, de Venezolaanse leider Hugo Chávez. Dit was het eerste vriendelijke moment tussen staatshoofden van beide landen in lange tijd.

Op de conferentie lijken de VS ook nader te zijn gekomen tot een andere aartsvijand, Cuba. Enkele dagen voor het begin van de top had Obama sancties tegen Cuba verlicht en ook op de top reikte hij Havana de hand. De Cubaanse leider Raúl Castro nam de uitgestoken hand van Obama aan.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd / Trouw / Telegraaf

20 - 04 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics