Nickerie.Net, dinsdag 28 april 2009


Sociale problematiek in Nickerie

Henk Hendriks, 27-04-2009 (wereldomroep)

Volgens recent onderzoek van socioloog Chan Choenni is het aantal zelfmoorden in Nickerie ongewoon hoog. Dat is al jaren bekend, maar ondanks extra hulpverlening en counselingsprogramma's is men er niet in geslaagd dit problem adequaat aan te pakken. Nog altijd zitten ouders en leerkrachten met de handen in het haar. Waarom zijn er bijvoorbeeld vooral onder jongeren zoveel zelfmoordslachtoffers? Choenni signaleert een frictie tussen traditie en individualisering van de samenleving. Maar volgens de vrijwilligers van de Stichting Sahara is het een combinatie van culturele factoren, uitzichtloosheid en vooral armoede.

Armoede

Aan de Doebeweg in de 1ste Stalweide van Nickerie woont de familie Mahabier. Vader Denish is 29 jaar en gooit visnetten uit in de gaten achter zijn kleine huisje, dat maar twee kamers bevat voor vader, moeder en vijf kinderen. Zijn vis verkoopt hij op de markt en bij slechte vangst zoekt hij ander werk. Zijn vrouw is schoonmaakster, zeven dagen per week. Daarna wacht het eigen huishouden.

De slaapkamer van de familie Mahabier (Foto's Henk hendriks)

Achter de twee huisjes strekt zich een gigantisch weiland uit. Ver weg grazen koeien. De familie Mahabier bezit alleen twee schapen en een paar lammetjes, die worden verzorgd door de kinderen. Ze hebben er veel plezier mee. De natuur is prachtig in de 1ste stalweide, maar de politiek ligt op de loer. Volgens Pandita Soesila Birbal is Pertjaja Luhur voorman Paul Somohardjo bezig de boel hier te verkavelen.

Zelfmoord

Soesila Birbal bezoekt de familie Mahabier regelmatig. Hun omstandigheden verschillen nauwelijks van de honderden andere Hindostaanse gezinnen in de polders rond Nieuw Nickerie. Birbal is ook actief in de Stichting Sahara, die probeert de problemen van de Nickerianen in kaart te brengen.

Echte hulpverlening is er niet bij, zeggen Satnarain Balak en Tjas Basropansingh. Ook zij zijn vrijwilligers bij Stichting Sahara. In het dagelijks leven werken ze als docenten in het voortgezet onderwijs. Dagelijks komen ze in aanraking met de groep die het meest te lijden schijnt te hebben van de sociale problematiek in Nickerie; de schoolgaande jeugd van 12 tot 20 jaar. Want in die leeftijdscategorie worden de meeste zelfmoorden gepleegd. Niet altijd door uitzichtloos liefdesverdriet. Soms blijft de oorzaak een mysterie.

Fam.Mahabier

Op 4 april 2009 trof vader Moenna aan de Gemaalweg zijn 19-jarige dochter aan in het benedenhuis. Ze had zichzelf opgehangen. Elke dag pijnigt hij zijn hoofd wat haar daartoe heeft gedreven. Elke dag zit zijn huis vol mensen. Familieleden, zelfs uit Nederland zijn overgekomen om vader en moeder Moenna te troosten.

Armoede kan het niet zijn. Pandita Birbal stelt vast dat er een soort immuniteit ontstaat voor de dood. Ze maakt een wijds gebaar met haar arm. In deze straat hebben zoveel mensen zelfmoord gepleegd. Ook de buurman naast de familie Moenna, niet zo lang geleden.

Counseling Balak en Basropansingh betreuren het dat er voor onderwijskrachten zo weinig ruimte is om zich met die problemen bezig te houden Ze zijn niet getraind in counseling, terwijl dat eigenlijk beter zou zijn.

De Stichting WIN in Nickerie is enkele jaren geleden weliswaar begonnen met het opleiden van counselers, maar het zijn externe krachten, die spreekuren houden. "Dat werkt niet altijd", zegt Balak. "Ze missen de vertrouwensband, die kinderen met hun leerkracht wel zouden hebben." Ook Pandita Birbal zou graag wat vaker als concrete hulpverlener willen optreden. Haar kracht ligt nu in religieuze ondersteuning.

Bureacratie

De moeder van Denish Mahabier woont voorop aan de Doebeweg, ze is weduwe en loopt stad en land af om het pensioen van haar overleden man te incasseren. Als vrouw van een ambtenaar heeft ze daar recht op, maar de autoriteiten maken geen haast. Mevrouw Mahabier is van Guyanese afkomst en haar slechte beheersing van het Nederlands werkt niet in haar voordeel.

Kareshma-Mahabier

" Dat komt er dus ook nog bij", reageert Pandita Birbal. "De mensen moeten meestal naar de Paramaribo. Daar wordt ze verteld om over een paar weken, een maand weer terug te komen. Dat kost veel tijd en geld. Liever betaal je die ambtenaar wat extra om de gang van zaken te bespoedigen."

Cuba Kareshma Mahabier zit in de derde klas en ze doet het goed. Maar haar linker ooglid zit dicht. Zo is ze geboren. Met het oog zelf is niks mis. Het moet een kapotte zenuw zijn of spier, waardoor ze niet kan knipperen. Misschien een simple ingreep.

Karishma weet het ook. "Op Cuba kunnen ze me helpen", zegt ze. Maar de 450 SRD (ca. 120 Eur) die ze nodig heeft als eigen bijdrage, ontbreekt. "Ze plagen me op school", zegt Kareshma nog. Het is op dit moment haar voornaamste zorg.

Onzekere toekomst

De familie Mahabier woon al tientallen jaren aan de Doebestraat maar de toekomst is uiterst onzeker. Ooit is er wel geld betaald voor de overdracht van dit stukje domeingrond, maar de papieren zijn al jaren zoek.

Als de rommelige situatie bij de gronduitgifte blijft aanhouden - en het ziet er niet naar uit dat de politieke partij die zich als eigenaar van het Ministerie van RGB beschouwt iets anders in gedachten heeft - dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat er op een dag iemand met nieuwe eigendomspapieren in de hand over het smalle bruggetje naar het huisje van de familie Mahabier komt en het hele gezin sommeert te vertrekken.

Onderzoek

Het relatief hoge aantal zelfmoord(poging)en vormt het topje van de ijsberg van de sociale problemen onder Hindostanen in Suriname, schrijft onderzoeker Chan Choenni in zijn rapport Madad SahŠra SahŠyta, analyse en aanpak sociale problematiek onder Hindostanen in Suriname.

Met die constatering komt de aanpak wellicht iets dichterbij. Maar de hulpverlening staat met lege handen als de oorzaken van het hoge zelfmoordcijfer, het overmatig drankmisbruik en het veelvuldig voorkomen van huiselijk geweld van materiŽle en structurele aard zijn.


Note Nickerie.Net:

Wilt u een financiŽle bijrage geven voor gevallen als die van Kareshma, stuur een mail naar de redactie van Nickerie.Net: info@nickerie.net.

Wij zijn bezig na te gaan hoeveel meer van soortgelijke gevallen zijn in Nickerie.

 

Ons rekeningnummer is:

ING Bank:  4259726

T.n.v. Stichting Nickerie Wereldwijd

Plaats: Maarssen,

Vermelding: Oogbehandeling Nickerie

 

Uw wordt via deze website op de hoogte gehouden over de resultaten.


Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Wereldomroep

28-04-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics