Nickerie.Net, maandag 04 mei 2009


In 2008 meer dan 43 duizend ha rijst beplant
Geplaatst: 02/05/2009

Nickerie -  In 2008 is het beplante rijstareaal met 3,7% gestegen tot 43.654 hectare. Deze stijging vond zowel bij de grote als kleine padieproducenten plaats. In het najaar 2008 steeg de inzaai opvallend met circa 3.850 hectare tot 23.751 hectare vanwege de gunstige marktprijzen en perspectieven. In 2008 daalde de gemiddelde productie per hectare met 1,5% tot 4.189 metrieke ton, vooral als gevolg van minder gunstige weersomstandigheden. Door de toename van het beplante areaal steeg de productie met 2,2% tot 182.877 metrieke ton. De geëxporteerde hoeveelheid rijst steeg in 2008 met ruim 1%. Mede als uitvloeisel van administratieve barrières vanuit de overheid konden exporteurs niet méér voordeel uit de gunstige wereldmarktsituatie putten. Na enkele maanden werden de barrières opgeheven. Dit vermeldt de Hakrinbank in haar jaarverslag 2008.

De gemiddelde exportprijzen van zowel cargo als witte rijst namen in 2008 aanzienlijk toe vanwege de vraag- en aanbodverhoudingen op de wereldmarkt. De exportwaarde verdubbelde ruim. Naar de Europese Unie, Suriname’s belangrijkste afzetmarkt, werd 85% meer ofwel 29.000 metrieke ton verscheept. De export naar de Caricom-markt daalde echter met 26% tot 20.500 metrieke ton. Omdat de EU markt voornamelijk cargorijst afneemt, was de export hiervan in 2008 groter dan die van witte rijst. In de voorgaande jaren was er sprake van een omgekeerde situatie.

De prijzen van rijst laten vanaf het tweede halfjaar 2008 weer een dalende trend zien. Ook de productiekosten van padie dalen sinds het begin van het vierde kwartaal, vanwege de lagere diesel –en kunstmestprijzen. Voor het kunnen behalen van een redelijk rendement is de productiviteitsverbetering in de gehele rijstkolom cruciaal.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

02-05-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics