Nickerie.Net, maandag 04 mei 2009


Persvrijheid mondiaal achteruit - Suriname vordert gestaag

02/05/2009

Paramaribo - Wereldwijd holt de persvrijheid achteruit en is in 2008 op alle continenten zelfs verslechterd. Die trend is al zeven jaren waarneembaar, maar in 2008 was voor er eerst in alle regio’s ter wereld sprake van verslechtering van de persvrijheid. Dit meldt Freedom House in haar jaarrapport Freedom of the Press 2009. Freedom House is een Amerikaanse non-profitorganisatie die vanaf 1972 jaarlijks onderzoek doet naar de persvrijheid.

De organisatie noteert Suriname op een gedeelde 43ste plaats, samen met Litouwen, Slowakije, Taiwan, Trinidad & Tobago en Vanautu. Suriname maakt wel een sprong van drie plekken vooruit. In al deze landen is er sprake van een vrij hoge mate van persvrijheid. Elk scoren ze een puntengemiddelde van 23 punten. In het Caribisch Gebied bezet Suriname de achtste positie. Jamaica zou volgens de organisatie de beste persvrijheid hebben gevolgd door St. Lucia, St. Vincent & the Grenadines, Barbados, St. Kitt & Nevis, Dominica, Suriname, Trinidad & Tobago en Greneda.

Buurland Guyana is op de elfde plek gepositioneerd en in Haďti is de persvrijheid het slechtst van de hele Caricom. Van de ruim 200 landen constateert de organisatie dat er in 70 landen volledige persvrijheid is, wat neerkomt op 36 procent. In 61 landen (31 procent) geldt een deels vrije pers en in 33 procent van de gevallen, 64 landen, is er sprake van strenge censuur op media. De wereldranglijst wordt aangevoerd door IJsland (9 punten) gevolgd door Finland en Noorwegen elk met een 10. Hoe kleiner het cijfer hoe beter een land scoort op de Freedom of the Press 2009 Survey. Nederland bezet met 13 punt de achtste plaats en de Verenigde Staten van Amerika de 24ste positie met 18 punten. Onderaan het lijstje bungelen onder andere China, Cuba, Iran, Birma en Zimbabwe.

De Freedom House-publicatie is uitgegeven aan de vooravond van de herdenking van Internationale Dag van de Persvrijheid, morgen 3 mei. “Het beginsel van persvrijheid mag in landen met een democratische staatsrechtelijke orde niet meer ter discussie worden gesteld, maar moet juist als een kostbaar goed worden verdedigd”. Dit zegt journalist en mediaconsulent Desi Truideman naar aanleiding van deze dag. Hij wees maandag bij de openingscessie van een mediatraining van De Democracy Unit van de Anton de Kom universiteit van Suriname op het feit dat mediawerkers in veel landen nog worden beperkt en achtervolgd bij de uitoefening van hun beroep. In 2008 werden 60 journalisten vermoord en 152 gevangengenomen. De mediatraining waaraan journalisten, studenten en vertegenwoordigers van politieke partijen en NGO's deelnemen wordt mede verzorgd door televisiedeskundige Borger Breeveld.

De Democracy Unit benadrukt dat persvrijheid een essentieel onderdeel is van een democratische samenleving. Deze mediatraining is onderdeel van een reeks activiteiten ter versterking en bevordering van de democratie in Suriname. Truideman wees erop dat de beleving van persvrijheid in Suriname vrij stabiel is en dat de vrije meningsuiting door de regering wordt gerespecteerd. Af en toe ergeren beleidsmakers zich wel aan kritiek op hun beleid in de media. Ook de wijze waarop in praatprogramma's op de radio burgers zich kritisch uitlaten over de handel en wandel van de regering, wekt wrevel bij ministers en assembleeleden. In De Nationale Assemblee worden dan ordeningsmaatregelen gesuggereerd en wordt een Mediaraad in het vooruitzicht gesteld.

Truideman zegt dat overheden de uitingsvrijheid van personen of groepen niet moeten beperken wanneer voor hen onplezierige kritiek wordt geleverd of acties worden gevoerd die het beleid aan de kaak stellen. Regeerders moeten er in toenemende mate rekening mee houden dat tolerantie niet alleen een mentaliteitshouding moet zijn, maar ook deel zal moeten uitmaken van verantwoordelijk beleid. Uitingen van onrust en onvrede met ontwikkelingen die mensen in hun dagelijks bestaan treffen, zijn normale maatschappelijke gedragingen die realistisch op hun eigen waarde moeten worden beoordeeld.

Kritiek als gevolg van frustraties en angst voor de toekomst is een zaak waar elke regering nuchter rekening mee moet houden. Truideman wijst erop dat de vrijheid van meningsuiting evenwel niet onbeperkt kan zijn. “Zij vindt haar grenzen daar waar de grondslagen van de samenleving worden aangetast of op rechten van anderen inbreuk wordt gemaakt. Het gebruikmaken van het recht op vrije meningsuiting brengt met andere woorden ook verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Mediawerkers moeten daarom op verantwoorde en vakbekwame wijze omgaan met dit recht”, aldus Truideman.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De Ware Tijd

02-05-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics